Zijn er bewijzen voor het bestaan van 'n God

Veel godsdiensten zijn er van overtuigd dat alleen hun godsdienst de enige en juiste God vertegenwoordigd. Of zou er toch maar een God bestaan voor ons allen? Mischien is er helemaal wel geen God en is dit denkbeeld door ons zelf ooit bedacht???

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen benadrukt Paulus dat mensen die van de openbaring in de Schrift geen weet hebben, toch geen excuus hebben om niet te geloven: ‘ Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen’ (Rom 1:19vv). Hieruit mogen we opmaken dat de natuurlijke theologie bijbels gezien houdbaar is. We moeten daarbij echter bedenken dat een natuurlijke theologie ons wel iets kan zeggen over een machtige, wijze en goedgunstige Schepper, maar geen enkele oplossing aanreikt voor de problemen van zonde, pijn en lijden. Zij voorziet niet in de behoefte van de mens aan een Verlosser en kan niet met Johannes de Doper zeggen: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh 1:29). Bovendien moeten we ons goed realiseren dat de bewijzen voor het bestaan van God, zoals die worden geleverd door een natuurlijke theologie, nooit absoluut sluitend zijn. Eindige wezens kunnen het bestaan van een oneindige God nooit volledig aantoonbaar maken. J.O. Buswell zegt: ‘Geen enkel tot nu toe bekend Godsbewijs leidt als zodanig tot meer dan een hoogst waarschijnlijke conclusie. Bijvoorbeeld: de meesten van ons geloven dat morgenochtend de zon zal opgaan, maar wanneer we alle beschikbare bewijzen daarvoor zouden analyseren om tot een dergelijke conclusie te komen, zouden we ons gedwongen zien te erkennen dat alle argumenten, hoe goed ze ook zijn, gekenmerkt worden door waarschijnlijkheid. De theïstische argumenten zijn geen uitzondering op de regel dat alle inductieve argumenten voor het bestaan van iets in feite waarschijnlijksargumenten zijn. Meer dan dat kan men op grond van de argumenten niet zeggen’. Godsbewijzen zijn geen vervanging van de schriftuurlijke openbaring van God en kunnen ook niet leiden tot verlossend geloof. Zij zijn een troost voor de gelovige, maar alleen in zijn eigen God,maar ik denk dat toch alle verschillende Goden of hoe ze genoemd mogen worden,toch naar één oppermachtig wezen leiden. Hier kom ik wel mee weg,maar dit is zuiver persoonlijk.Het bewijs wat wij zo graag in handen willen hebben,zal misschien ooit eens verschijnen. Er zijn ongetwijfeld nog vele andere meningen,die gerespecteerd moeten worden! Groeten

Er zijn tal van "bewijzen" voor het bestaan van god. Veel filosofen hadden vroeger als hobby om een bewijs voor god op te stellen. Vrijwel elke filosoof die voor de verlichting leefde (of zelfs tijdens) hadden wel een godsbewijs. Ik studeer zelf filosofie dus heb ik het genot om veel van deze bewijzen te mogen leren. Ik ga hieronder 2 bewijzen van filosofen geven en daarna nog wat bewijzen die tegenwoordig door modernere denkers worden aangehouden. -Filosofen Aneslmus van Catebury: God is het grootst mogelijk denkbare. Het grootst mogelijk denkbare bestaat of alleen in onze gedachte of in onze gedachte en in het echt. Als wij denken dat het grootst mogelijk denkbare alleen in onze gedachte bestaan dan kunnen we ons nog voorstellen dat god in onze gedachte en in het echt bestaat. Ergo in dat geval is god niet het grootst mogelijk denkbare dus moet het grootst mogelijk denk bare (god dus) in onze gedachte en in het echt bestaan Thomas van Aquino: (hij heeft er 5 maar ze komen op het zelfde neer. IK behandel de 2 populairste) Alles heeft een oorzaak echter als je dit aanhoud krijg je een oneindige regressie van oorzaken. Er moet dus iets zijn dat zelf alles veroorzaakt zonder zelf een oorzaak te hebben. Dit noemen wij god. Alles wat in beweging komt moet door iets anders in beweging worden gezet. Echter als je dit door blijft doen krijg je een eindeloze regressie er moet dus iets zijn dat dingen in beweging zet zonder zelf te bewegen. Dit nu is god. Moderne creationisten: (of ID'ers maar het komt op hetzelfde neer) Als wij naar de wereld kijken dan zien wij hoe ingewikkeld alles in elkaar zit. Dit is zo ingewikkeld dat het niet anders kan dan dat een omnipotent wezen dit heeft ontworpen en gecreëerd. En een wat mindere maar voor de komische noot: De meerderheid van de wereld is niet christelijk en dat is precies wat de bedoeling van satan is. Zo heb ik er nog meer maar dat wordt dan wel een erg lange post.

Ik beperk me bij deze vraag tot een bekend citaatje uit The Hitchikers Guide to the Galaxy, over de babel fish, een vis die je in je oor doet en die dan alles vertaalt wat je hoort: 'Now it is such a bizarrely impossible coincidence that anything so mind-bogglingly useful could have evolved purely by chance that some thinkers have chosen to see it as a final and clinching proof of the nonexistence of God. The arguement goes something like this: "I refuse to prove that I exist," says God, "for proof denies faith, and without faith I am nothing." "But," say Man, "the Babel fish is a dead giveaway, isn't it? It could not have evolved by chance. It proves you exist, and so therefore, by your own arguments, you don't. QED." "Oh dear," says God, "I hadn't though of that" and promply vanishes in a puff of logic. "Oh, that was easy," says Man, and for an encore goes on to prove that black is white and gets himself killed on the next zebra crossing.' Excuses voor het niet vertalen.

Omdat ik het niet laten kan een kleine toevoeging ik behandel hier niet losse filosofen ofzo maar even een korte overzicht van de categorieën van godsbewijzen. - De onbewegelijke beweger: Heb ik al uitgelegd - De Eerste oorzaak: Heb ik al uitgelegd en is de populairste van allemaal -De bron van gradaties: Alles heeft bepaalde gradities bijvoorbeeld witheid etc. er moet een bron zijn waar het ultime van die gradaties vandaan komt dit is god - De bron van moraliteit: We hebben een gevoel van goed en kwaad dit moet ergens vandaan komen en dat komt dus van god - God als bron van waarheid: Sommige uitspraken zijn waar of niet echter er moet een bron van die waarheid zijn en dit is god. - God als architekt: Heb ik al uitgelegd. - De mystieke ervaring: Ik heb een ervaring gehad waardoor god/engelen/iets dergelijks, zich aan mij hebben openbaart dus bestaat god. Zo zijn er nog meer.

Van alle gevonden godsbewijzen is er niet een die algemeen aanvaard wordt. Al die bewijzen gaan uit van aannames die dan eerst weer voor waar geaccepteerd moeten worden. Zo krijg je weer een eindeloze vragen reeks. Vaak gaan mensen er vanuit dat als je op vragen over b.v. het ontstaan geen antwoord hebt dat dat een bewijs zou zijn voor het bestaan van god, voor anderen is het alleen maar een nog niet beantwoorde vraag en kan je daar geen conclusies aan verbinden. Helemaal al geen wetenschappelijke.

De basis van geloof is misschien wel een citaat uit het eerste antwoord: "Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt." Oftewel: je ervaart de relatie met God. Dit is niet te bewijzen, maar als je het ervaart onlosmakelijk met je verbonden. Niemand die je daar vanaf kan brengen. Verder zou het getalsmatig bijzonder zijn dat het merendeel van de wereldbevolking gelooft in een niet bestaande God. In mijn overtuiging is de God van de meeste godsdiensten dezelfde God, alleen is de culturele beinvloeding bepalend geweest voor de uitvoering. Ben zelf wel gelovig. Interessant dat Anne "bewijzen" levert voor het bestaan van God, terwijl hij het zelf anders beleeft. Ik denk dat de beste opmerking staat in de reactie van Pateao: Het bewijs wat wij zo graag in handen willen hebben, zal misschien ooit eens verschijnen. Nog even geduld a.u.b. :-)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100