Waarom reageren een aantal mensen hier zo heftig/sceptisch op 'paranormale' / esoterische vragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat er verschillende kampen zijn.. Een die paranormale zaken serieus neemt en een kamp die dat als onzin afschiet... Daarom is dat... Maar ik neem je vragen wel serieus, dus laat ze maar komen als je dat wenst... Toegevoegd na 43 minuten: Iedereen vecht voor zijn eigen overtuigingen, altijd... Het is of je bent voor of je bent tegen, meer smaken zijn er niet en iedereen vecht voor zijn eigen overtuiging, daarom is dat... Het is zo evident, dat ik het in eerste instantie gewoon als vanzelfsprekend aangenomen heb en niet een uitgelegd heb waarom... Bij deze dan... Maar er zijn twee kampen, natuurlijk, voor en tegenstanders, dat is altijd zo... Bij voetbal is dat ook zo, zij die wel gaan kijken en blij zijn ermee en er zijn mensen die blij zijn als ze niet hoeven te kijken... Zo simpel is dat...

Ik zit dat ook wel eens met enige verbazing en ook vermaak te bekijken. Ik heb zelf de indruk dat heftige reacties altijd met weerzin, emotie of angst te maken hebben. Ik denk dat er hier een groep is die GV als een wetenschappelijke site ziet. Vragen die wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, worden als zinnig ervaren. Andere vragen zoals over het paranormale zouden het niveau van GV wel eens omlaag kunnen trekken. De richtlijnen geven ook aan dat een vraag de intentie moet hebben kennisvermeerderend te zijn. Dat is ook het argument wat steeds terugkomt. GV moet GV blijven, met kennisvermeerderende vragen. Een andere groep is zoekend naar betekenisvragen. Daar komt niet altijd een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op. De ene vraag roept de andere op. Dit lijkt een olievlekwerking te hebben. En voila - de weerstand steekt de kop op. Toegevoegd na 4 minuten: Wat ik vergeet is het actie - reactie principe dat op GV ook voorkomt. Het minnen en de heftige reacties komen voort uit persé gelijk willen halen. Dat gaat beide richtingen uit. De esoterisch vraag of antwoord wordt structureel gemind en becommentarieerd en de antwoorden die niet in dit denkstraatje passen ook. Toegevoegd na 1 uur: Correctie: De laatste zin had moeten zijn: ... en de antwoorden die niet in dit esotherische denkstraatje passen, ook...

Ik vermoed dat een groot deel gebasseerd is op angst voor het onbekende. Stel dat het waar is wat de "alternatieven" beweren, dan moet je je hele wereldbeeld bijstellen. En dat is eng. Van de andere zijde; Er zijn een hoop "alternatievelingen" die graag overtuigen. (Lees: over tuigen wat in de zeilvaart betekend dat je te veel zeil hebt voor de heersende wind en dat is vragen om problemen ;-) )

Ik ben ongetwijfeld bevooroordeeld, maar goed, wie is dat niet. Hier een antwoord vanuit mijn persoonlijke visie, met vooroordelen en al. Ik zie die heftigheid vooral van de kant van de gelovers. Niet uit zichzelf, wel in de reactie op een mening van een niet-gelover. Als een niet-gelover antwoordt op een vraag over iets paranormaals, of reageert op een antwoord van een gelover, voelen de gelovers zich meteen persoonlijk aangevallen. De niet-gelover kan nog zo zijn best doen om te zeggen "kijk ook eens naar X", of "dat is onderzocht en daarbij is Y gevonden" - de gelovige ziet slechts dat zijn idee wordt aangevallen, en zal daar heftig op reageren. Aan de andere kant, als het andersom gebeurt en een gelovige iets paranormaals noemt, wordt van de niet-gelovige verwacht dat die een open oor heeft en goed luistert. Wat overigens meestal het geval is - maar goed, hier zou mijn vooroordeel kunnen spreken. Ik zie in ieder geval dat gelovers heel heftig kunnen reageren op een tekst van een niet-gelover, en dat niet-gelovers heel kalm en redelijk reageren op een tekst van een gelover. Ik heb als voorbeeld mijn pendel-vraag in gedachten. Ik begrijp nog steeds niet waarom de gelovers plotseling zo ongelooflijk fel werden. Tot zover mijn persoonlijke mening. Misschien ga ik hier nog eens een vraag over stellen - eens kijken hoe anderen hierover denken.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/pendeltest.33084

Ik denk dat het hier om gaat: de ene groep vindt dat er geen goed antwoord gegeven kan worden, de andere groep vindt dat elk antwoord op een dergelijke vraag iets toevoegt. Oftewel: de ene groep ziet GV als een feiten-website, de andere groep wil daar ook meningen en onbewezen zaken aan toevoegen. Overigens valt hetzelfde te zeggen over religieuze vragen... ook daar zijn de gelovigen en ongelovigen bezig met elkaar te overtuigen van hun gelijk. De essentie is dus: de ene groep doet aan geloven, de andere groep doet aan weten. En wetenschap voor de een wordt door de ander als ongeloofwaardig beschouwd...

Geen kennis hierover hebbende. Zich niet kunnen voorstellen dat zoiets mogelijk is, maar diep in het hart toch een beetje ongerust zijn, want stel voor dat er toch is van waar is. Beide partijen komen zo niet bij elkaar.

Het reargeren op dit soort onderwerpen heeft een voorgeschiedenis van een maand of tien. Er zijn hier een aantal mensen op g.v. die echt serieus bezig zijn met dit soort onderwerpen, zowel voor als tegenstanders. Maar al maanden geleden is de toon al gezet door de manier van reargeren, dat is erg jammer, want zowel van de voor als de tegenstanders is veel te leren. Er zijn nu niet zo veel voorstanders meer, die nog reargeren op bepaalde vragen en/of antwoorden, die overblijven zijn wel de meest fanatieken of weer nieuwe deelnemers. Van de tegenstanders is er nu een groepje ontstaan die het een sport vinden, direct alles af te schieten wat met paranormale zaken te maken heeft, sommige fanatiek, anderen met een knipoog. Moet kunnen vind ik. Ik zeg altijd maar, je bent niet verplicht te reargeren, je kan de vraag gewoon voorbij laten gaan en doe je het dan toch, dan kan je weerstand verwachten, kan je daar niet tegen dan haak je af, ga dan niet door in eindeloze reactie's. Boos worden op de ander, omdat de ander niet wil luisteren, kies je zelf voor, je kan ook zeggen* doei* en weg ben je. Maar sommige antwoorden prikkelen zo sterk dat ze moeten reargeren. Maar dat is het spel, een spel die ondanks de tegenstellingen, met respect voor elkaar gespeeld kan worden.

Omdat deze totaal het "andere" niet kunnen invoelen.

Er wordt niet heftig/sceptisch op die vragen gereageerd,maar meer op de mensen die voetstoots aannemen dat het spirituele/paranormale bestaat. Ook ik behoor tot de *ongelovigen* en ik moet bekennen,dat wij(als ik ook voor andere *ongelovigen* mag spreken), evenmin een bewijs hebben,dat het niet bestaat! Het komt waarschijlijk door het feit,dat wij pragmatischer zijn ingesteld.

omdat het parnomale iets onbekents is. en wat onbekent is ,is beangstigend voor veel mensen.

Ikzelf probeer de vragen ook zo objectief mogelijk te antwoorden. Maar ik denk dat het komt omdat men niet verwacht dat er nog (veel) mensen zijn die het paranormale geloven/serieus nemen. Daar schrikken ze blijkbaar van en dan zeggen ze glashard wat zij ervan vinden.

Het is beangstigend om tot de conclusie te moeten komen dat er niets meer dan je kan waarnemen. Ik snap heel goed dat mensen dit niet willen beseffen, want dan zou het leven in hun ogen een nachtmerrie zijn. Zelf heb ik heel veel plezier in mijn leven ondanks de nachtmerrie. En ik gun ieder mens hetzelfde met wat voor geloof dan ook.

Het blijft een lastig ingewikkeld onderwerp waar veel emoties rond hangen. Ik behoor bijvoorbeeld bij de gelovigen en heb me wel eens verloren in een heftige discussie met een mede GVer die dan een niet gelovige was. Overigens met respect voor elkaars standpunt afgesloten. Een tijdlang is er jammer genoeg wel een aanvallende sfeer geweest van mensen die moeite hadden met dit onderwerp en was het moeilijk hier een normale discussie over te voeren. Nu is dan mi enorm verbeterd. De discussie die ontstond na een het stellen van een vraag over dit onderwerp had volgens mij niet alleen te maken met het verschil in inzicht maar vooral met de diepere gevoelens die er spelen bij de gelovigen. Je hebt het over een onderwerp waarbij minder exacte zaken spelen en de emoties heftig geraakt kunnen worden, door de ervaringen die je hebt aangaande dit onderwerp. Als je een ervaring hebt op grond waarvan je denkt te kunnen aannemen dat er meer is,dan overweldigt dit je zo in positieve zin, dat het even heel moeilijk is te veronderstellen dat je die ander niet kunt overtuigen. Terwijl ik ook wel snap dat voor een groot deel van de mensheid het nonsens is, maar daar zit mi geen emotie bij, alleen een nuchtere constatering. Ik ken die nuchterheid, want dat kan ik ook zijn over een heleboel zaken. Maar ik heb ontdekt dat ondanks die nuchterheid er nog iets meer is. En me ook neergelegd bij het feit dat de ongelovige alleen maar kunnen zien met de "nuchtere ogen".

Ik ben geen "gelover" in spirituele zaken, maar een "gelovige" in God. Ook bij religieuze vragen lopen de antwoorden en reacties en dus de gemoederen wel eens hoog op. Zodra je op het gebied "geloven" komt, en het dus geen wetenschap meer betreft kun je alles in twijfel trekken. Dat is prima, want van een goede discussie kun je vaak ook een stuk wijzer worden. Het gaat er echter wel om dat we elkaar in een dergelijke discussie in onze waarde laten. Gelovers en gelovigen hebben nogal eens de neiging om zich persoonlijk aangevallen te voelen bij antwoorden die niet stroken met hun eigen beeld van het spirituele gebeuren zoals reïncarnatie, ziel e.d., of God. Je moet jezelf goed voor ogen houden dat je een vraag stelt (of een antwoord geeft) die een discussie kan starten met mede- en tegenstanders. Daar moet je dan wel voor open staan. Je moet er niet vanuit gaan dat een ieder die hier niets mee te maken wil hebben de vraag wel zal overslaan. Zodra een antwoord op een vraag niet vanuit wetenschappelijk oogpunt is te onderbouwen gaan de persoonlijke meningen en ervaringen van mensen meespelen. Dus kan iedereen op deze vragen antwoorden. Dat moet je je als gelover/gelovige wel realiseren. Wat mij regelmatig opvalt is dat juist de gelovers/gelovigen (misschien ikzelf ook weleens) zich door hun emoties laten meeslepen en heftig reageren op antwoorden en reacties van niet gelovers/gelovigen. Laten we elkaar vooral in onze waarde laten, zowel gelovers als niet-gelovers, en sta open voor elkaars denkbeelden en inzichten. Dan kunnen we nog heel wat van elkaar leren!

Ik reageer wel sceptisch, omdat ik sceptisch ben. Of een ander dat ook heftig vindt, zegt waarschijnlijk meer over de ander dan over mijn antwoorden. Waarom ik wel antwoord: omdat ik het bere-interessant vind. Ik zie hier verschillende antwoorden waar staat dat degenen die sceptisch reageren bang zouden zijn voor het onbekende, voor de mogelijkheid dat ze hun wereldbeeld bij zouden moeten stellen. Ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen dat dat niet klopt. Sowieso kan de wetenschap ook nog dingen ontdekken die mij noodzaken mijn wereldbeeld bij te stellen, dat is dus niet iets bijzonders voor paranormale zaken. En bovendien: ik zou het ongelofelijk gaaf vinden om erachter te komen dat er iets van klopt! Dat er geesten zijn, of dat pendelen je antwoorden kan brengen waar je anders niet op zou komen, of dat je voorwerpen kunt bewegen met geestkracht alleen. Dat is toch hartstikke spannend? Maar helaas, tot nu toe heb ik nog niets gezien dat het bestaan van dat soort dingen waarschijnlijker maakt dan het niet-bestaan. En zie ik wel een hoop logische verklaringen waarom sommige dingen lijken te bestaan die niets te maken hebben met paranormale activiteit. Die verklaringen deel ik met andere bij die interessante paranormale vragen. Wat ik dan weer jammer vind, is de vaak heftige reacties van mensen die koste wat kost lijken te willen geloven in allerlei zaken no matter what. Dat geloven, dat mogen ze van mij. Maar gisteren nog stuitte ik alwéér op een opmerking dat mensen die niet hetzelfde geloven 'hun waffel' zouden moeten houden. En dat zou toch wel heel jammer zijn, als bepaalde vragen off-limits worden verklaard voor een deel van de GV'ers, en alleen nog maar een feestje voor gelijkdenkenden zouden zijn. Van gelijkdenkenden valt namelijk weinig te leren, die bevestigen elkaar alleen maar. Echt interessant wordt het pas als je in gesprek gaat met ándersdenkenden.

Relativeren en mensen in hun waarde laten is heel moeilijk voor sommigen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100