Zijn humanisme en godsdienst te verenigen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Om maar eens te antwoorden zonder een duidelijk antwoord te geven, het hangt puur van de godsdienst af. Het zal over het algemeen toch vaak botsen aangezien humanisme vaak de waarde van de mens en diens vrijheid centraal stelt wat strikt genomen met veel godsdiensten botst, maar mogelijk met net zoveel wel weer overeenkomt. Om het wat makkelijker te maken zou je kunnen kijken hoe compatibel het is met deisme, als je er van uit gaat dat de eigenschappen van de mens gegeven zijn door die god (of zelfs gewoon een bijproduct van zijn/haar eerste duwtje) is er absoluut geen conflict. Wel komen er meer conflicten hoe meer lagen dogma en leefregels er bij gedaan worden aangezien die toch zelfs als ze niet direct botsen wel botsen met het principe van het voor jezelf denken en bij die wijze groeien als mens. Ik zou daarom willen zeggen god en humanisme is opzich geen probleem het is alleen met godsdienst weer telkens een ander verhaal.

Het moderne humanisme is een niet-godsdienstig levens- en wereldbeeld. Het humanisme definieert zelf geen opperwezen. In de praktijk blijkt het humanisme een inspiratiebron zowel voor mensen die niet geloven in het bestaan van goden als voor mensen die wel in een god of in goden geloven. Humanisme stelt de waardigheid van de mens centraal. Als levensbeschouwing legt het humanisme de nadruk op vorming rede, redelijkheid en wereldburgerschap. Het niet-godsdienstige karakter van het humanisme is dus niet anti-godsdienstig. Er kan onderscheid gemaakt worden naar seculier humanisme en religieus humanisme. De openheid van het humanisme voor verschillende levensbeschouwelijke inspiratiebronnen is vooral West-Europees te noemen. In de Verenigde Staten heeft het humanisme een duidelijke atheïstische invalshoek en laat het zich vooral door de Verlichting inspireren. Naar mijn mening staan deze twee levensbeschouwingen niet vijandig tegenover elkaar,en zullen elkaar tolereren en respecteren,maar zijn niet verenigbaar in de zin van het woord. Groeten.

Als je de vraag verandert in: "zijn humanisme en religie in theorie te verenigen?" dan is mijn antwoord volmondig: JA. In al te veel praktijkgevallen zijn helaas fanatieke kritisch-rationalistische humanisten niet te verenigen met fanatieke godsdienstigen.