Hoe kan het dat astralogie al 6000 jaar bestaat, terwijl het nog steeds zeer omstreden is?

Iets wat al 6000 jaar bestaat moet ergens een oorsprong hebben gehad, ergens een waarheid, een geloof in de juiste werking .
Nog steeds houdt het vele mensen bezig.
Hoe kan zoiets al 6000 jaar bestaan zonder het ooit te kunnen verklaren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ed, ik zie het zo. Astrologie is iets wat altijd is geweest. Nu houdt het ons bezig, omdat we er door de eeuwen heen steeds verder vanaf kwamen te staan en het weer beginnen te herontdekken en de behoefte hebben gekregen om het te willen verklaren. Het was er altijd en zoals ik al eerder aangaf loopt het parallel aan het menselijk bewustzijn of denken. Onze voorouders zagen de wereld om hen heen als één groot natuurgebeuren, waarin alles met alles te maken had en waarin ze volledig waren opgenomen. Het zogenaamde ik-bewustzijn in de mens was nog niet wakker. De mens viel samen met zijn buitenwereld, kon de natuur begrijpen, de wolken analyseren, de maan lezen, met geesten spreken, luisteren naar alles om hen heen en feilloos aanvoelen en begrijpen. Astrologie, natuur en de geestenwereld was voor hen net zo werkelijk als voor de meesten van ons de realiteit en wetenschap nu. Langzaamaan zijn ze 'uitgeroeid of bekeerd'. Analoog aan het onontwaakte rationele bewustzijn kenden onze voorouders nog geen schrift, want het geschreven woord is een uitdrukking van de ratio. In de uitgebreide mythologie van over heel de wereld laten verhalen van verschillende volkeren opvallende overeenkomsten zien, zonder dat daar vroeger een onderlinge uitwisseling mogelijk was. Kennelijk werd het leven en de schepping met al haar - voor ons nu - geheimen door de hele mensheid op dezelfde manier ervaren. De mens heeft zich verder ontwikkeld op allerlei gebied en is daarmee tegelijkertijd steeds verder af komen te staan van alles wat ik eerder opnoemde. Vroeger was er geen behoefte om iets te verklaren, men wist het en wist het zeker. Mensen hebben ergens onderweg de mogelijkheid verloren om het geheel als geheel te blijven zien. Het zijn allemaal losse stukjes geworden die we nu weer in elkaar willen passen. Maar het past al :) Jij en ik weten het, en daarom is die verklaring voor ons ook een stuk minder interessant.

Het was handig om je tijdsverloop op te baseren - dezelfde sterren staan in dezelfde periode op dezelfde plek aan de hemel. Dus zag je aan het begin van de avond sterren A, B, en C, dan wist je uit ervaringen van voorgaande jaren dat het een goede tijd was om te oogsten. Deze tijdsmeting is echter met de tijd overgeslagen naar een soort van "voorspellende" rol, waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat. Correlatie impliceert geen causatie. Het is dan ook niet omstreden in wetenschappelijke kringen. Enkel daarbuiten nog. Net als dat de evolutietheorie binnen de biologie als vanzelfsprekend wordt aangenomen, terwijl er nog altijd mensen zijn die het ontkennen om persoonlijke redenen (vaak zonder er echt kennis van te hebben), zo heeft astronomie de astrologie vervangen binnen wetenschappelijke kringen, omdat de voorspellingen die hiermee gemaakt werden, wél meetbaar waren, en uitkomen. Toegevoegd na 4 minuten: Sorry, dat had moeten zijn "correlatie betekent geen causatie", da's een correctere verwoording. Toegevoegd na 7 minuten: Oh, en natuurlijk: mensen houden vast aan oude tradities, vaak uit gewenning. Dat zal hier ook meespelen.

Omdat astrologie net als alle andere religies of talen iets is wat van generatie op generatie als een meme is doorgegeven. Daarnaast zijn de omschrijvingen van horoscopen altijd zo geformuleerd dat er voor iedereen wel wat in zit, en daardoor voor velen geloofwaardig wordt gevonden, een eigenschap die de meest succesvolle religies in zich hebben.

Van alle vier mijn kinderen, heb ik een geboortehoroscoop laten maken, volgens hun vader totale onzin, maar toch.....hij las ze uitgebreid en nu respectievelijk 30-28-27 en 25 jaar later bekent hij schoorvoetend dat er toch wel enige waarheid in zit. Een voorbeeld: voor mijn jongste zoon werd voorspeld dat hij vanaf zijn 15e levensjaar tot zijn huidige leeftijd moeite zo hebben met het vinden van zijn plaats in het leven. Nou is dat een vrij algemene uitspraak en je zou kunnen zeggen dat dat voor iedereen geld in die periode van zijn leven. Op dit moment zoekt hij niet meer(hij werd een week geleden 25) , en het lijkt erop dat hij zijn plaats gaat vinden als boeddhistische monnik in India. Maar daar waar zijn broers en zus moeiteloos hun plekje vonden hebben we met hem een lange weg behandelt om te komen waar we nu zijn. En voor de drie andere kids gold dat ze zonder excessen hun pad zouden bewandelen. Wel was de een -volgens de horoscoop- voorbestemd om een beroep te gaan uitoefenen waarbij geweld een rol zou kunnen spelen(hij is militair geworden(en dat had ik absoluut nooit verwacht, en de hele horoscoop was ik allang vergeten) Over de andere zoon werd gezegd door de horoscoop dat hij geen moeite zou hebben om te komen waar hij nu is(ogenschijnlijk dan, zo lazen we in de horoscoop). Maar van binnen zou hij grote moeite hebben om gelukkig te worden. Een half jaar geleden vertelde hij ons dat hij ogenschijnlijk heel gelukkig was maar van binnen een grote worsteling had met zijn geaardheid. Wij hadden dat niet gezien, hij leek ogenschijnlijk zo happy. Nu nog steeds blijft onvoorstelbaar dat alles wat er ooit geschreven in deze horoscopen eigenlijk allemaal bleek te kloppen. Hoe kan dat. Voor mij is het duidelijk dat er kennelijk een verband te leggen is tussen de stand van de sterren en het levenspad dat iemand tegemoet gaat. Wetenschappers hebben nooit kunnen vaststellen dat er werkelijk waarde aan gehecht zou moeten worden. Ik leg me daar helemaal bij neer in eerste instantie, maar bovenstaande feiten spreken voor zich. Wel weet ik dat het maken van een horoscoop een nauwgezette arbeid is, die heel wat inzicht en kennis vraagt en bepaald niet oppervlakkig is, anders dus dan de horoscopen die je in de bladen leest. Het vereist een grondige studie en veel nauwkeurigheid. En waarschijnlijk is dat al 6000 jaar deze kennis en inzichten aanwezig zijn, met wisselend resultaat,maar met resultaat want anders zou het niet meer zo serieus beoefend worden.

Er zijn meer dingen die al 6000 jaar bestaan. Het lezen van schapendarmen, bijvoorbeeld. Of kippenbotjes, of koffiedik. Ook het mensenoffer, zoals dat recentelijk nog op het Indiase platteland gebeurde, wordt al meer dan 6000 jaar toegepast. Astrologie valt in dezelfde categorie. Sinds - ruwweg - de oude Grieken is onze kennis zich gaan vermeerderen. Heel geleidelijk aan werden dingen over de natuur ontdekt die we daarvoor nog niet wisten. Op die manier hebben we ontdekt dat schapendarmen, kippenbotjes, koffiedik en astrologie niets zeggen. Dat proces verliep heel geleidelijk. Er was twijfel, een enkeling was moedig genoeg om aan die twijfel toe te geven en nieuwe wegen te zoeken. Die nieuwe wegen bleken tot een beter resultaat te leiden dan de oude wegen. Het lezen van schapendarmen om het weer te voorspellen is vervangen door onze huidige methoden. Astrologie is vervangen door astronomie. Enzovoort. Op die manier zijn we de natuur, en alle wonderlijke samenhangen daarin, steeds beter gaan begrijpen. Daardoor zijn we nu meer één met de natuur dan vroeger. Kijk naar malaria, of de pest. Dat overkwam ons. Het was een straf van de goden. Of het kwam van de slechte lucht van het moeras (malaria: mal-aria, slechte lucht). Er was weinig aan te doen, behalve vroom zijn, bidden en offers brengen. Nu weten we hoe pest en malaria werkelijk ontstaan. We begrijpen de natuur op dat punt. Daardoor kunnen we ons er nu wel tegen weren. Door dit begrip hebben we veel meer contact met het functioneren van de natuur dan vroeger. Er zijn nog groepjes die bidden, of zelfs mensenoffers brengen. Die groepjes worden als achtergebleven gezien. Met astrologie is het niet anders. In onze cultuur is dat populairder dan schapendarmen lezen - maar dat is puur onze cultuur, in andere culturen is het andersom. Het lezen van schapendarmen kan worden weerlegd met meer kennis. Je kunt de weersvoorspellingen van de schapendarmen vergelijken met de weersvoorspellingen van het KNMI. Dan is duidelijk wat wel en niet werkt. Mits je open kijkt. Met astrologie is het net zo. Je kunt de uitspraken van de astrologie vergelijken met de uitspraken van andere methoden. Of met zichzelf. Dan is duidelijk wat wel en niet werkt. Mits je open kijkt.

Dat het zolang heeft kunnen bestaan heeft met opvolgende jaarsituaties en gebeurtenissen te maken , misschien dat men zich eigenlijk niet eens met deze zaken wilden bezich houden maar was het er bij gekomen omdat ze in de oudheid al het weer wilden weten dus voorspellen , toen ze dat niet eenvoudig konden doen werden ook de sterrenstanden en de tekens die men erin kon zien er bij toegepast . Als het vollemaan werd ontdekte men al dat de natuur zich anders gedroeg dan tijdens halve maan . Daarnaast dacht men dat de sterren simpel gezegt er overdag niet bij waren . Men wees de hemeltekens toe aan bepaalde karaktereigenschappen die bij een bepaalde stand elkaar dan beinvloeden . Roep om voorspellingen komen in dit licht in beginsel dus voort uit weersvoorspellingen .. en een mens is daar nu eenmaal gevoelig voor , of zij dat bewust weet of niet , maar zoals de maan dat op bepaalde dagen op de natuur heeft , soms op de dag af zijn er veranderingen in de natuur te voorspellen . Ik ben in een periode vaak in een geestes toestand gedomeld waarin ik ervoer dat tijdens het moment dat de zon helemaal onder ging, ik in een ander bewustzijn kwam die opener was dan het zo genoemde dagbewustzijn .

In je uitleg maak je gebruik van een zogenaamde drogreden. Het zogenaamde ad populum argument. Heel veel mensen (of in dit geval al heel lang denken mensen) dat X het geval is dus is X het geval. Dit is natuurlijk geen geldig argument de mate van waarheid heeft niets te maken in met wat mensen precies geloven. Stel de hele wereld zou zeggen dat de vaalsberg het hoogste punt van de wereld is. Is het dan waar dat het hoogste punt is? Nee natuurlijk niet want de mount everest blijft bestaan of mensen nu geloven dat het, het hoogste punt is of niet. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken (in een andere antwoord gaf ik al aan dat dit de enige methode is om een beetje representatief beeld te krijgen van de werkelijkheid) die geen enkele link hebben kunnen treffen tussen de positie van sterren en planeten en je gemoedstoestand. Nog ontbreekt er enig logische verband tussen de positie van de planeten met gemoedstoestand. Waarom zou dat invloed moeten hebben? Waarom mensen er in blijven geloven heeft niets met de waarheid te maken. Het heeft naar mijn idee een andere brond. Dezelfde bron als religie. Vroeger had men geen wetenschappelijke methode om dingen te verklaren nog de middelen om zulke bevindingen te doen. Daarom was alles onbegrijpelijk voor de mens en zocht men antwoorden in andere dingen zoals een onzichbare god of een verafgelegen maan. De wereld is met al onze vooruitgang al onbegrijpelijk moet je voorstellen hoe het dan was. Het is niet meer dan logisch dat we antwoorden zoeken via speculatie. Dat we het nu nog geloven is een overblijfsel uit die tijd. Maar met waarheid heeft het niets te maken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100