Waar komt de benaming "schrikkeljaar/schrikkeldag vandaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De 'schrikkel' in het woord schrikkeljaar komt van een verouderde betekenis van schrikken: grote passen nemen, springen, schoksgewijs verplaatsen. In delen van Brabant en de Kempen gebruikte men vroeger de term schrikschoenen. Waarvoor denk je?

Zoek er maar eens naar in het Engels: Leap

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal komt schrikkeljaar van schrikken, dat "overslaan" betekent. SCHRIKKELJAAR Uit Schrikken en Jaar, voor het tusschenvoegsel el verg. woorden als endeldag, endelvers, schorteldoek enz.; minder waarschijnlijk is dat het eerste lid het niet in zeer oude plaatsen aangetroffen ww. Schrikkelen zou zijn. +ᴁ Jaar waarin de maand Februari een dag meer telt, eigenlijk: jaar waarin de vaste feestdagen een dag verspringen. Int schrickel-jaer sterven veel kraemvrouwen onsocht, Veelderh. Gen. Dicht. 213. Men moet in deze tyden wel eens iets doen, dat men anders laaten zoude! Het is geen 48. meer, Heeren! Die schrikkeljaaren komen te weinig voor u en ons; toen was er een stuivertje te verdienen! Denker 1, 68 [1764]. Of het nu op een Donderdag of op een Vrijdag was, is mij ontschoten; maar dat zou ik nog kunnen nazien in den almanak, want het is nu vijf jaren geleden, en het was een schrikkeljaar, GEWIN, Polsbroekerw. 394. ᴁ— Het heet dat in een schrikkeljaar de vrijage van de meisjes uitgaat. 't Is van 't jaar een schrikkeljaar, dan loopen de meisjes de jongens naar, volksrijmpje. Samenst. Schrikkeljaarsvrijerij (”Eene zwarte prinses had zin in mijne epauletten — en in mij op den koop toe … — de geheele ekwipaadje plaagde mij met de schrikkeljaars vrijerij”, POTGIETER 1, 128 [1844]). © 2007 INL. Artikel geschreven in 1925 (RJ)

Bronnen:
http://gtb.inl.nl/?owner=WNT

Een schrikkelmaand is een maand die eens in de zoveel jaar wordt ingevoegd teneinde een jaar kloppend te krijgen. Een schrikkeldag wordt aan bepaalde jaren toegevoegd omdat het jaar niet precies 365 dagen telt, maar ongeveer 365 en een kwart. De lengte van het zonnejaar is echter geen constante. Dit wordt veroorzaakt doordat de precessie van de aardas, en daarmee de jaarlengte, niet helemaal constant is. Bovendien neemt de omwentelingssnelheid van de aarde af door de getijdenwerking van de maan en de zon. Om voor toenemende daglengte te corrigeren wordt zo nu en dan een schrikkelseconde ingevoegd; de verandering van de jaarlengte gedeeld door de zo gecorrigeerde daglengte is echter van dezelfde orde van grootte als de nog resterende afwijking. Doordat het om nog onbekende veranderingen gaat is niet op voorhand vast te stellen wanneer die schrikkeldag moet worden weggelaten. Toegevoegd na 48 seconden: De naam "schrikkeljaar" komt van het Middelnederlandse scricken, wat oorspronkelijk "met grote passen lopen" en ook "springen" betekende, en dat ook terug te zien valt in het Hasseltse woord schrikschoen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100