Wat is een leerlingenraad ??

Ik had net gelezen over een leerlingenraad maar wat is dat eigenlijk

Weet jij het antwoord?

/2500

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, het leerlingenstatuut, het mee-organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. In België is een leerlingenraad of andere vorm van gegarandeerde inspraak op elke school bij het participatiedecreet (2004) verplicht gesteld. In Nederland is de leerlingenraad niet verplicht.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlingenraad

dat is een groep leerlingen die opkomen voor alle leerlingen van de school als er over iets beslist moet worden wat ook de leerlingen aangaat mag de leerlingenraad meebeslissen

Het is een soort medezeggenschapsraad voor de leerlingen. Is ontstaan tengevolge van de democratiseringsprocessen in de 70er jaren. Functioneert het meeste als een overlegorgaan, waardoor het bestuur van de school democratischer kan optreden. Vergelijkbaar met ondernemingsraad. De bevoegdheden zijn in reglementen vastgelegd. Het zal wel gaan om adviesrecht en instemmingsrecht.

In het algemeen is het een groep met minimaal 1 vertegenwoordiger per klas, op school natuurlijk :)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100