Wat is het verschil tussen erosie en sedimentatie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Harde wind en stromend water pakken op de ene plek materiaal op (erosie), om ze op een andere, luwe plaats weer los te laten (sedimentatie).

Bronnen:
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natu...

Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedimentatie