hoe wordt het water vervuilt door landbouw?

hoe wordt het water vervuilt door ladbouw? (in de richting van millieu vervuiling) Ik weet wel dat het kan, maar ik kan niet vinden hoe. Ik weet wel hoe de landbouw de lucht kan vervuilen

Weet jij het antwoord?

/2500

Bestrijdingsmiddelen De landbouw is verantwoordelijk voor vermesting en de uitstoot van veel bestrijdingsmiddelen. Met name in de tuinbouw en de bollenteelt worden veel onkruidverdelgers gebruikt. Ook verharde bedrijventerreinen worden vaak onkruidvrij gehouden met chemische bestrijdingsmiddelen. Als het regent spoelen deze giftige stoffen af naar sloten of rivieren, waar ze veel schade aanrichten. Ze zijn giftig voor waterplanten en waterinsecten en bedreigen de drinkwaterwinning

Bronnen:
http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhu...

Als men spreekt van watervervuiling door de landbouw, dan bedoelt men meestal dat door bemesting van akkers en weilanden er teveel nitraten (NO3) in het oppervlaktewater en grondwater terecht komen. Nitraten zorgen ervoor dat planten beter groeien maar: - nitraten in water doen ook de algengroei toenemen, hetgeen verstikkend werkt voor andere waterplanten - nitraten moeten eruit gehaald worden als het water gebruikt wordt voor drinkwater (omdat het in de maag zou kunnen omgezet worden naar kankerverwekkende nitrosamines).

dat is waar,men gebruikt te veel gramaxone ect om in de landbouw te gebruiken

Landbouwers gebruiken bestrijdingsmiddelen, deze kunnen door regen bijv. in een rivier komen, waardoor er vervuiling optreed. In bestrijdingsmiddelen zitten namelijk vaak giftige stoffen.

-Landbouwgronden zijn voornamelijk vervuild door het vele gebruik van de bestrijdingsmiddelen. -De helft van het Nederlandse akkerbouwareaal is vervuild met resten van insecticiden en pesticiden. -Na de oorlog werden er 10-tallen jaren veel gespoten met bestrijdingsmiddelen als Prins en DDT. -Hoewel er na de jaren 1970 deze stoffen niet meer worden gebruikt blijven ze achter in de landbouwgrond. -Tegenwoordig komt er nog het probleem bij door de intensieve veehouderij met zijn overmatige toediening en gebruik van antibiotica. -5% van de darmbacterie overleeft het en wordt dus resistent voor de antibiotica. -Met gevolg een vermeerdering van de resistente darmbacterie tegen antibiotica dat in ons milieu terecht komt. -Al deze vervuiling komt uiteindelijk in het grondwater en zo ook in het oppervlaktewater terecht. -Bemesting van het overtollige en schadelijke mest van de varkens/rund veehouding die antibiotica gebruiken moet ten strengste gecontroleerd verboden zijn. -Gewassen besproeien met reeds besmet grondwater is mogelijk en het drinkwater zuiveren steeds ingewikkelder. -De wetenschap zou zich moeten concentreren op het betaalbaar maken van de grondsanering waarbij we de kippen, runderen en varkens weer buiten kunnen laten spelen. -Dit probleem moeten we durven aanpakken kosten wat kost, gelijk de kerncentrales. Zo ook de macht van het geld, maar dat is een andere discussie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100