Hoe lang kan een Amerikaanse eik veilig langs een weg staan?

Een 100 jaar oude Amerikaanse eik van de gemeente is op ons huis, auto etc. gevallen. Gemeente geeft aan niet aansprakelijk te zijn (eerder in de media overigens wel) omdat de boom aan de eisen voldoet en jaarlijks gecontroleerd werd. Is de gemeente toch aansprakelijk? Er zijn overigens diverse buurtbewoners die aangeven dat een aantal jaren, toen de weg geasfalteerd werd, de wortels onder het wegdek afgesneden zijn. Maar dat laatste weet ik niet zeker.

Weet jij het antwoord?

/2500

Theoretisch kan een Amerikaanse eik 400 jaar veilig langs de weg staan. De gemeente hoeft niet aansprakelijk te zijn. Ondanks controles kunnen bomen omvallen. De grondslag voor aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW. Een arrest van het Hof Den Haag uit 2015 geeft weer welke omstandigheden een rol spelen: “Vooropgesteld moet worden dat niet geheel kan worden uitgesloten dat bomen omwaaien. Op de gemeente rust als eigenaar van bomen een zorgplicht om het risico van omwaaien te beperken, en zij dient daartoe maatregelen te treffen die van haar als zorgvuldig handelend eigenaar redelijkerwijs mogen worden verlangd. Of de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, en meer in het bijzonder van: de mate van waarschijnlijkheid dat een boom zal omwaaien en de kans dat daardoor ongevallen ontstaan, de aard en de ernst van de eventuele schade en de mate van bezwaarlijkheid en de gebruikelijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.” Als de gemeente kan bewijzen dat zij haar zorgplicht ten aanzien van deze boom is nagekomen, is er geen grond voor aansprakelijkheid en is zij niet schadeplichtig.

Toegevoegd op 07 augustus 2019 10:12: bron
Bronnen:
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-aans...
https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_rubra

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100