Wat is 'zwaar lichamelijk letsel'?

In het wetboek van strafrecht staat in artikel 302 het volgende:

1.Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Nu schijnt de man die naar de koningin een waxinelichthouder gegooid heeft vastgehouden te worden wegens poging tot zware mishandeling (dat zou art. 302 moeten zijn).

Als een volwassen man met volle kracht zo'n relatief licht dingetje tegen je aangooit is er dan een reële kans op zwaar lichamelijk letsel? Wat is dat eigenlijk voor letsel volgens de wet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Geeft het volgende het goed weer? Zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat Toegevoegd na 46 minuten: Zwaar lichamelijk letsel Artikel 82 Sr. bevat een opsomming van de gevallen die als zwaar lichamelijk letsel moeten worden aangemerkt. Die bepaling bevat geen limitatieve opsomming zodat het de rechter vrij staat lichamelijk letsel als zwaar te beschouwen wanneer het letsel naar normaal spraakgebruik als zodanig kan worden aangemerkt. (HR 4 juli 2000) De Hoge Raad heeft bepaald dat het voorgaande meebrengt dat beantwoording van de vraag of letsel als zwaar lichamelijk letsel aangemerkt kan worden in belangrijke mate een feitelijk oordeel betreft, voorbehouden aan de feitenrechter (HR 16 mei 2000, NJ 2000, 510). Daarbij heeft de Hoge Raad een richtsnoer geboden door te overwegen dat de cassatierechter kan ingrijpen indien uit de bestreden beslissing niets blijkt omtrent de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. Normale bezigheden zijn bezigheden die vergelijkbaar

Bronnen:
www.kennisportaal.nl

Zwaar lichamelijke letsel is natuurlijk een heel algemeen begrip. Mocht het echt tot een zaak komen, dan zal naar de jurisprudentie verwezen worden om na te gaan of iets tot zwaar letsel kan worden gerekend. In het geval van de waxinelichtjes gooier zal misschien worden aangevoerd dat de man zij dat het een granaat was en dat dat de reden is voor de ten laste legging.

Bij de Arbeidsinspectie wordt daaronder verstaan: letsel wat tot overlijden, blijvend letsels of ziekenhuisopname heeft geleid. Dat ding is naar een gesloten koets gegooid, dus de kans op zwaar lichamelijk letsel was niet zo groot. Als dat jou of mij zou zijn overkomen, zou dit geen poging tot zware mishandeling zijn. Maar ja, het was wel de koningin.

Tussen zware mishandeling en zwaar lichamelijk letsel zit een groot verschil. Mishandeling kan ook geestelijk zijn en dat is het zeker in dit geval. Wat denk je dat het effect op de geest van de koningin is geweest zeker na de klap op die bewuste koninginnedag. Dat is zeker het eerste waar ze aan denkt en dit is in feite een zware mishandeling. Ze spreken dan ook niet van zware lichamelijke behandeling en dat was het ook niet. Een letsel daarentegen is altijd een verwonding. Het lichaam wordt verwond. Bij zwaar lichamelijk letsel kan je dusdanig verwond raken dat je leven gevaar loopt. De toestand is dan kritiek.Zware lichamelijke letselgevallen komen dan ook meestal in het ziekenhuis terecht en zijn voor langere tijd uitgeschakeld of raken gehandicapt. Toegevoegd na 2 minuten: behandeling moet natuurlijk mishandeling zijn.

Zwaar lichamelijk letsel lijkt mij in dit geval een schedelbreuk. Waxinehouders zijnvaak van glas. Als dit in dit geval niet zo is, is de beschuldiging te hoog gegrepen. ZLL is in dit geval wel mogelijk gezien de houder van glas is.

een hechting in de lip wordt ook gerekend tot zwaar lichamelijk letsel. Het gaat dus om blijvend letsel/schade

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100