Kan ik als burger of ambtenaar iemand arresteren?

Ik wil bijvoorbeeld stante pede een zakkenroller in de kraag vatten, een tasjesdief of een autodief.

Toegevoegd na 29 minuten:
http://www.om.nl/onderwerpen/burgerarrest_en/#faq_showsubcategories

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Eerst maar een beetje terminologie: Een arrestatie is het beperken van bewegingsvrijheid door politie. Aanhouden op heterdaad mag één ieder. Indien dus een strafbaar feit wordt ontdekt door een burger, wanneer dit gaande is of zeer kort geleden heeft plaatsgevonden, dan is een burger dus bevoegd om de verdachte aan te houden. Zie jij iemand een vernieling plegen dan mag je deze persoon aanhouden en dien je hem/haar onverwijld overdragen aan de politie (of een andere opsporingsambtenaar). Je mag de verdachte op dat moment ter plaatse houden totdat de politie is gearriveerd. Wanneer de verdachte probeert te ontvluchten mag je hem ook met gepast 'geweld' ter plaatse houden, zelfs tijdelijk opsluiten is mogelijk, indien de komst van de opsporingsambtenaren moet worden afgewacht. (zolang dit maar in proportie is met hetgeen wat de verdachte doet!). Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld op iemand mag gaan zitten om te voorkomen dat hij wegrent. Buiten heterdaadsituaties zijn alleen opsporingsambtenaren bevoegd om een verdachte aan te houden. Rechtmatige burgeraanhoudingen zijn in deze gevallen dus te allen tijden uitgesloten. Staande houden mag een burger niet en is alleen voorbehouden aan opsporingsambtenaren. Staande houden is een dwangmiddel dat bestaat uit het kort op de plaats ophouden van een verdachte van een strafbaar feit (overtreding en misdrijf) met als enig doel het vragen naar diens identiteitsgegevens: 1. naam; 2. voornamen; 3. geboortedatum; 4. geboorteplaats; 5. adres waarop hij als ingezetene in de GBA staat ingeschreven; 6. woon- of verblijfplaats. Dus een zakkenroller in de kraag vatten mag, maar je moet er wel voor zorgen dat hij zo snel mogelijk (onverwijld) wordt overgedragen aan een opsporingambtenaar. En je mag hierbij geen exessief geweld gebruiken. Dus in de kraag vatten mag, vast houden mag. Een klap geven, mag niet.

Vele soorten ambtenaren hebben het recht andere te arresteren, burgers hebben alleen het recht iemand staande te houden.

je kan zomaar net iemand arresteren daarvoor moet je wel bevoegd zijn. als burger kan je de politie wel op de hoogte brengen als je getuige bent van zulke misdrijven Toegevoegd na 12 minuten: net moet niet zijn

Je mag als burger iemand staande houden,maar hoe je dat doet zonder handtastelijk te worden,is mij niet duidelijk.

je mag iemand, eventueel met gepaste dwang, 'staande' houden, en de politie erbij roepen, dat betekent dat je hem mag beletten weg te lopen. Arresteren kan alleen de politie....

Je mag hem wel zonder geweld in de kraag grijpen, vasthouden en aan de politie overleveren.

Staande houden en arresteren betekent volgens mij hetzelfde. Burgers kunnen wel degelijk mensen staande houden, als de arrestant op heterdaad betrapt is bij een misdrijf (winkeldiefstal, mishandeling, enz). Dan mag je een ander vastpakken op een wijze dat die zich niet (gemakkelijk) los kan rukken, desnoods met een houdgreep. Niet veel mensen hebben daarvoor de juiste techniek maar een paar krachtige armen van betrokken burgers kunnen een verdachte behoorlijk belemmeren om weg te komen. Dan is het zaak de politie in te schakelen die het dan verder overneemt. Vermijd echter fysiek geweld zoals slaan , trappen of arm uit de kom draaien. Dit wordt dan al gauw gezien als buitensporig geweld en dan mag je ook mee in het politiebusje.

Dit is niet toegestaan , daar hebben wij de bevoegdheid niet voor . Daar heb je een opsporingsbevoegdheid voor nodig . Zo'n boef zou jou misschien (theoretisch) zelfs nog kunnen aanklagen voor vrijheidsberoving . Het zou mooi zijn als je zo'n gast vast kon houden tot de politie arriveert . ( Eventueel met een paar omstanders , want het kan ook gevaarlijk worden )

aanhouden niet, ophouden wel en daarna overdragen aan de politie. Ook beveiligers mogen niet aanhouden, maar dragen over.

Wetboek van Strafvordering Artikel 53 [1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. [2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen. [3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid. [4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157. Iedereen, dus ook elke burger mag dus bij ontdekking op heterdaad een verdachte aanhouden en vervolgens overdragen aan een opsporingsambtenaar.

jawel dat mag. en dat staat ook gewoon op het internet onder de kop burger arrestatie.

Ieder heeft , volgens de wet, het recht zijn/haar persoon en goed te beschermen alsmede dat van een ander. Dat houdt in dat je iemand die voornemens is iets dat b.v. aan jou toehoort te stelen. Ofwel juridisch omschreven: Zich iets dat aan een ander toebehoort wederrechtelijk toereigent..of tracht toe te eigenen. Als je dat als burger constateert mag je de persoon in kwestie slechts staande houden...niet arresteren. Staande houden betekent: Vasthouden tot de politie arriveert. Wat je daarbij absoluut nooit moet doen is: Vragen naar de naam, adres en woonplaats van degene die in de kraag vat. Zou je dat wel doen..dan plaats jij jezelf ten onrechte op de plaats van het bevoegde gezag. Arresteren mag je dus niet..staande houden wèl.. Gr. Ton

Natuurlijk mag je als burger iemand arresteren. Alleen ben je er niet toe bevoegd om hem in de boeien te slaan of om hem te slaan, schoppen ,spugen ,,,,stompen trappen, in de gevangenis te gooien ,te vervoeren, tegen zijn zin in tegen te houden, of vast te houden ,aan zijn tenen likken ,aanranden ,verkrachten of wat dan ook . Dus in principe heeft het weinig nut want jij zult hoe dan ook eerder als een crimineel behandeld worden dan de crimineel zelf . Helaas

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100