Heb ik straks nog iets te zeggen over het huis dat ik heb geerfd als ik dit document onderteken?

Samen met een aantal andere familieleden heb ik een erfenis geaccepteerd, bestaande uit onder andere een woning. Nu zijn 2 van de (14) erfgenamen opgestaan om de kar te trekken. Zij hebben mij nu gevraagd een document te tekenen waarin het volgende staat:

''Hierbij verklaart ondergetekende als wettige erfgenaam van (*) dat hij/zij instemt met de vertegenwoordiging namens de wettige erfgenamen door (*namen kartrekkers`*) voor contact met de executeurs en t.z.t. de overdracht voor de verdere afhandeling van de nalatenschap na beëindiging van de taak van de executeurs zijnde (*)''

Als het huis wordt verkocht, is mijn handtekening dan ook nog nodig voor de verkoop, of vergeef ik hiermee dat recht? Ofwel, heb ik wettelijk gezien nog iets te zeggen over wat er met het huis gebeurt als ik dit document onderteken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Zo werkt het niet. Als jullie met zijn allen het er over eens zijn wie de executeur zal zijn, dan gaat die naar de notaris, met alle adressen van de erfgenamen. De notaris zal alle erfgenamen aanschrijven en vragen een document te ondertekenen, waarna de executeur zijn/haar werk kan doen en de erfenis verdelen.

Als er al een executeur is (wat impliciet blijkt uit het document) dan ben je waarschijnlijk nu al niet meer nodig om een handtekening te zetten. Een executeur is dan al benoemd in testament. Als er een executeur benoemd is, is deze volgens de wet standaard bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen mogen dit beheer dan dus niet (meer) voeren. De erfgenamen moeten in principe toekijken hoe de executeur zijn werk doet. De executeur vertegenwoordigt in zijn doen en laten de erfgenamen. Hij kan in principe zonder toestemming van de erfgenamen zijn werkzaamheden uitvoeren. Soms zijn de taken van de executeur beeindigd, in dat geval is dat document bedoeld om de overgebleven taken door die, door jou gemachtigde, vertegenwoordigers wordt uitgeoefend. Het beheer van de executeur kan ook op een andere manier eindigen. De erfgenamen kunnen de beheersbevoegdheid van de executeur namelijk beëindigen als: De schulden en legaten zijn betaald door de executeur of Eén jaar en zes maanden zijn verstreken sinds het moment dat de executeur de goederen van de nalatenschap in beheer heeft genomen of heeft kunnen nemen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat de executeur zijn of haar taak heeft aanvaard. De wet gaat er namelijk vanuit dat de executeur binnen die tijd de executeurstaak moet kunnen voltooien. De executeur kan aan de kantonrechter maximaal twee keer een verlenging van deze termijn verzoeken." Als het huis niet door de executeur als inmiddels is verkocht of wat dan ook dan geef je door middel van dat document de volmacht aan die vertegenwoordigers om het huis te verkopen of zoiets.

Bronnen:
https://www.doehetzelfnotaris.nl/wanneer-e...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100