Waarom valt het afsteken van vuurwerk niet onder dierenmishandeling?

Artikel 36 lid 1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.”

Veel huisdieren raken zeer angstig en gestrest door vuurwerk, soms getraumatiseerd. En gewond omdat ze geraakt worden door een explosief. Ze kunnen er zelfs een fobie voor ontwikkelen en daardoor een gedragsverandering.
De onverwachte en harde knallen kunnen ook grote gevolgen hebben voor geleidehonden en hun gebruikers. Een aantal honden blijkt na oudjaar niet meer als geleidehond te kunnen werken.

Door controle met radar weten we nu dat het vuurwerk dramatisch is voor vogels. Er is geen veilige plek meer voor ze en door paniek vliegen ze zich vaak dood tegen obstakels, omdat veel vogels niet goed in het donker kunnen navigeren.

Voor zover ik kan vinden is het niet strafbaar dieren op deze manier te laten lijden. Waarom niet? Bestaat er uitzonderingsclausule voor oudjaar o.i.d.?

Weet jij het antwoord?

/2500

Huisdieren kunnen zeker hinder ondervinden van vuurwerk. Dit is echter een bijverschijnsel van het afsteken. Niet het doel van de afsteker. Je kunt het vergelijken met het veroorzaken van een hinderlijke vette walm in de buurt door te gaan barbecuen. Dat is niet het doel van degene die het doet maar een bijverschijnsel, wat maatschappelijk geaccepteerd is.

Doordat het afsteken van vuurwerk wettelijk is toegestaan (met oud en nieuw althans), heeft de wetgever impliciet gezegd dat vuurwerk een sort uitzonderingsclausule is. Dat neemt niet weg, dat het nuttig zou zijn om dit eens bij een rechter te testen. Doe (op grond van overtreding 'Artikel 36 lid 1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren') aangifte tegen iedereen die vuurwerk afsteekt.

Dat is omdat het afsteken van vuurwerk geen mishandeling is. Als er iemand aangeklaagd moet worden is het de hondenbezitter. Die moet zijn hond trainen op onverwachte harde geluiden. Aangezien het een jaarlijks voorspelbaar fenomeen is moet je daar een half jaar of zo tevoren mee beginnen. Politiepaarden worden daar ook op getraind. Wat honden betreft, daar heeft Martin Gauss een uitgebreid boekje over geschreven.

Het door jou genoemde wetsartikel geldt niet meer (sinds 1-7-2014), maar is nu vervat in art. 2.1 Wet Dieren: "Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen." Ik wil voorop stellen dat vervolging niet opportuun zou zijn, dit gaat in tegen gedrag dat maatschappelijk gebruikelijk wordt beschouwd. In feite wordt door de vrager gesteld dat het belang van het dier groter is dan het belang dat met het afsteken van vuurwerk is gemoeid, dan wel dat het afsteken van vuurwerk geen redelijk doel biedt. Ik denk dat dit oordeel te bestrijden valt. Daarnaast wens ik als analogon te wijzen op de recente Tabaksaangifte (zie arrest Hof Den Haag, 6 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3334) waarin het Hof heeft geoordeeld dat (i) zolang men zich aan de wetgeving houdt, men tabak mag verkopen en (ii) het strafrecht geen oplossing biedt voor het beslechten van een maatschappelijke discussie omtrent de wenselijkheid van roken. Ik denk dat die overwegingen ook in deze zaak van toepassing zijn. Een praktisch probleem in de vervolging is nog het volgende. Er moet worden aangetoond dat een afsteker van vuurwerk een bepaald dier heeft mishandeld. Hoe zie je dit voor je? Nu even een andere parallel: een mens dat schade claimt doordat mensen vuurwerk hebben afgestoken. Het Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat relevant is of de afsteker van het vuurwerk zorgvuldig heeft gehandeld en of de afsteker van het vuurwerk schade door diens vuurwerk redelijkerwijs had mogen voorzien (Hof Den Bosch 20 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ9784). Een rechter zal waarschijnlijk oordelen dat passieve schade (door het buiten lopen en horen van geluid door vuurwerk bijvoorbeeld) een kwestie is van maatschappelijke risicoaanvaarding dan wel dat voorzorgsmaatregelen konden worden genomen (oordopjes) om die schade te voorkomen. In vergelijkbare zin kunnen de baasjes van huisdieren dergelijke maatregelen nemen dan wel van hen kan verwacht worden dieren die hiervan schade ondervinden niet in de nacht van oud op nieuw uit te laten (eigen risico). Voor wilde dieren geldt dit voorgaande eigen risicoargument natuurlijk niet in dezelfde mate.

Bronnen:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendo...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/201...
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendo...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100