Als ik mijn paspoort tijdelijk afgeef als "borg" zijn de borghouder en(of) ik dan strafbaar?

En zo ja onder welke artikelnummer ik en onder welke de borghouder?
En zo ja; welke straf kunnen ik en/of borghouder dan krijgen?

Toegevoegd op 06 mei 2018 17:12: omschrijving

Weet jij het antwoord?

/2500

Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van die wet, of voor doeleinden die in de wet staan. (Artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens) Het BSN is zo’n identificatienummer Niet gerechtigden tot het vragen van identiteitsbewijzen kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan de persoon te vragen voor het gebruik hiervan. Bij de afgifte ter bewaring van een identificatiebewijs aan een instantie of persoon (pensionhouder, autohandelaar, wie dan ook) die daar wettelijk geen recht toe heeft, geeft men zijn BSN nummer uit handen. Dat er geen misbruik van het BSN-nummer wordt gemaakt kan de eigenaar van het identificatiebewijs niet garanderen. Men dient de mogelijkheid om identiteitsfraude te kúnnen plegen te voorkómen (te preveniëren), met andere woorden: op geen enkele manier gelegenheid geven. Strafbaarstelling is er niet op de momenten van vraag en overhandiging. De afgifte en bewaring op zich zijn niet strafbaar, maar bij eventuele negatieve gevolgen zijn de rapen gaar. De strafbaarstelling gaat in bij de negatieve gevolgen van de overhandiging. Iedereen die het paspoort in bewaring heeft gehad is verdacht. De straffen zijn afhankelijk van de feiten die gepleegd zijn. Bijvoorbeeld: Art. 258b Wetboek van Strafrecht – stalking door bezorging goederen – zes jaar. Stel men is later slachtoffer van identiteitsfraude, dan kan dat nare gevolgen hebben. Het slachtoffer zal nog moeten bewijzen dat hij zelf onschuldig is. Justitie kan veronderstellen dat men zelf heeft meegewerkt aan het misbruik. Medeplichtig aan een strafbaar feit, Artikel 48 Wetboek van Strafrecht. Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aanmerking die de medeplichtige opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt of bevorderd, benevens hun gevolgen. Bij verzoeken tot schadeloosstelling zal hem zeker onzorgvuldigheid worden verweten, ook geen pretje. Art 258b Sr is een slecht voorbeeld, dit artikel is bij een wetswijziging komen te vervallen. Artikel 231 Sr lid 2 is een beter voorbeeld.

Toegevoegd op 06 mei 2018 21:29: bron, tekst
Bronnen:
https://www.hekkelman.nl/blog/ondernemersz...
https://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/iden...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018...

Ja, in principe ben je dan strafbaar. En mocht het paspoort kwijtraken, dan is dat aan jezelf te danken / wijten. Nog los van het misbruik dat eventueel gemaakt kan worden van je gegevens of het paspoort zelf. Op de achterflap van je paspoort staat in drie talen het volgende: “Dit paspoort is eigendom van de staat der Nederlanden. De houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren. Het mag slechts ter beschikking van een derde worden gesteld, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.” Geef je het dus aan een ander zónder wettelijke verplichting, dan ben je in overtreding. In de praktijk wordt daar vaak wat anders (zoals in jouw geval) mee omgegeaan, maar dat maakt het neit anders.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100