op basis van welk artikel sluit een coffeeshop een overeenkomst met de gemeente?

Welke artikel uit het bw

Weet jij het antwoord?

/2500

Voor het beginnen van een coffee-shop wordt geen overeenkomst gesloten maar een vergunning verleend met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Eerst moet men nagaan of de gemeente nog toestemming geeft voor het openen van een nieuwe of alleen overname gedoogd. Er zijn Burgermeesters die helemaal geen coffeeshops in hun gemeente willen. Men dient altijd een exploitatievergunning horecabedrijf voor een alcoholvrije zaak (soms alleen voor een dagzaak) bij de gemeente aan te vragen. In grote steden bij het stadsloket in het stadsdeel waar men de shop wil vestigen. Dan krijgt men nog te maken met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob). De Bibob-toets is een onderdeel van de aanvraag voor de vergunning. In die toets gaat de gemeente na of er sprake is van criminele banden. Naast de exploitatievergunning horecabedrijf moet u ook een verzoek doen voor een gedoogverklaring. Deze dient ook aangevraagd te worden bij de gemeente. Een gedoogverklaring wordt alleen afgegeven als men de exploitatievergunning voor het horecabedrijf krijgt. Als de gemeente de gedoogverklaring toekent, verstrekt de burgermeester een vignet dat goed zichtbaar op het raam aangebracht moet worden. Neemt men een coffeeshop over dan hoeft men het vignet niet opnieuw aan te vragen. Als het vignet verloren raakt moet er een nieuw aangevraagd worden bij Openbare Orde en Veiligheid. Meestal moet er een overeenkomst getekend worden waarin staat dat de coffeeshophouder alle relevante alle relevante informatie met de politie zal delen. Dat geldt in het geval van een schietpartij, ook voor andere zaken. Zo worden coffeeshophouders verplicht om melding te doen als zich een ernstig conflict voordoet. Zij moeten bereid zijn hun zaak een week te sluiten voor een onderzoek. Een exploitatievergunning voor een alcoholvrije dagzaak kost € 1.041,- (tarief 2017). Deze kosten moeten vooraf betaald worden, men krijgt geen geld terug als de vergunning niet verleend wordt. De gedoogverklaring is gratis. De exploitatievergunning en gedoogverklaring zijn maximaal drie jaar geldig. Daarna moet er opnieuw een exploitatievergunning worden aangevraagd. Toegevoegd na 18 minuten: De beleidsregels die zijn vastgelegd en gebaseerd op het landelijk gedoogbeleid. De wettelijke grondslag of bevoegdheid Beleidsregel maximumstelsel en criteria coffeeshops is gebaseerd op: Aanwijzing Opiumwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0036356/2015-03-01

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2016-08-01
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wel...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100