Heeft een mens het recht medische hulp af te wijzen indien hij zonder die hulp zou sterven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Voor een medische behandeling heeft de arts toestemming van de patiënt nodig. Het kan voorkomen dat een patiënt een medisch zinvolle behandeling weigert (ook als dit de dood tot gevolg heeft). De hulpverlener heeft de wettelijke plicht deze beslissing te respecteren en mag in dit geval niet ingrijpen tegen de wil van de patiënt. De arts kan hier alleen van afwijken als onderstaande situaties zich gelijktijdig voor doen:  - de patiënt wordt wilsonbekwaam geacht én acuut medisch handelen is noodzakelijk om ernstig nadeel te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld overduidelijk dat iemand die bewusteloos of ernstig in de war is niet zelf kan beslissen over een noodzakelijke, acute ingreep waarmee ernstig nadeel voorkomen kan worden.  Als overleg met de wettelijk vertegenwoordiger niet mogelijk blijkt te zijn, kan de arts in een dergelijke situatie toch besluiten tot behandeling. Toegevoegd na 2 minuten: Iemand is wilsbekwaam als hij in staat is om zijn situatie reëel in te schatten, relevante informatie te begrijpen en de gevolgen van een besluit te overzien. Zonder dat er sprake hoeft te zijn van een acute noodsituatie kan het voorkomen dat niet iedere patiënt te allen tijde in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake zijn ziekte. Als hij dit niet kan is hij voor de kwestie niet competent ofwel “wilsonbekwaam”. Elke arts is bevoegd de wils(on)bekwaamheid bij een patiënt te onderzoeken en te beoordelen. Indien vermoed wordt dat het oordelend vermogen van een patiënt niet adequaat is, kan de arts besluiten tot het inroepen van de hulp van een psychiater. Wilsbekwaamheid dient per beslissing of type beslissing beoordeeld te worden. Bijvoorbeeld: is iemand bekwaam om te beslissen een operatie te ondergaan? Voor deze beslissing kan iemand wilsonbekwaam worden geacht, maar dat wil niet zeggen dat hij dit in alle opzichten is. Zo zijn mensen met een verstandelijke handicap of een dementie in sommige opzichten wilsonbekwaam, maar kunnen soms voldoende inzicht hebben om zelf te kunnen beslissen over een behandeling.

Bronnen:
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
https://www.viecuri.nl/media/brochures/alg...

In Nederland heb je dat recht inderdaad op grond van oa. de WGBO.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100