Mag een niet-moslim een hoofddoek dragen op een paspoortfoto?

Als iemand met een hoofddoek op de foto wil moet die persoon dan een moslim zijn? Er zijn bijv. oudere Nederlandse vrouwen die ook hoofddoeken dragen, mogen die een hoofddoek dragen op hun paspoortfoto? Of moet men bewijs kunnen overleggen dat men het islamitische geloof belijdt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het dragen van een hoofddoek op een pasfoto is alleen toegestaan om levensbeschouwelijke of medische redenen. Er zijn overigens ook moslima's die geen hoofddoek dragen.

De pasfoto in een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet voldoen aan een aantal eisen. Er gelden eisen voor: maatvoering, fotokwaliteit, achtergrond, weergave, houding, uitdrukking, bril, belichting en positionering. Maatvoering • Formaat pasfoto Vast formaat: 35 mm x 45 mm (breedte x hoogte). • Breedte gezicht Van ooraanzet tot ooraanzet tussen de 16 mm en 20 mm. • Lengte gezicht Vanaf 11 jaar: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm. Tot en met 10 jaar: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm. Uitzondering: fysieke of medische redenen Het kan zijn dat u op grond van fysieke of medische redenen niet in staat bent om aan alle eisen te voldoen. De instantie die het reisdocument of identiteitsbewijs verstrekt, mag u bij twijfel vragen om een medische verklaring. Uitzondering: godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen Is het om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen niet toegestaan om uw hoofd onbedekt te laten? Dan mag u uw hoofd bedekken. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart Toegevoegd na 58 minuten: De aanvrager dient aan te tonen dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. Om meer duidelijkheid te verkrijgen, wordt de ambtenaar geadviseerd vragen te stellen zoals: Kunt u aantonen dat u behoort tot de godsdienst waarop u zich beroept? - Kunt u aantonen dat uw godsdienst voorschrijft dat, in het openbaar, een hoofdbedekking moet worden gedragen? Mocht de ambtenaar op de gestelde vragen ook maar enigszins twijfel houden aan het bestaan van een zodanige godsdienstige of levensbeschouwelijke reden van de aanvrager, dan dient de foto niet te worden geaccepteerd. Dit wordt bepaald door de burgemeester van de gemeente of diegene aan wie deze bevoegdheid is gedelegeerd. Artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling strekt ertoe op de eis, zoals neergelegd in de fotomatrix, van een onbedekt hoofd uitzondering te maken voor de gevallen waarin de drager van het document aannemelijk maakt te behoren tot een in de maatschappij aanwezige godsdienst of tot een levensbeschouwende stroming die het bedekken van het hoofd van de aanvrager voorschrijft, dit kennelijk omwille van het vereiste respect voor zulke stromingen. Nu het hier gaat om een uitzonderingsbepaling dient deze evenwel restrictief te worden uitgelegd. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2011:BU4596

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/p...

Ja, mag. Als je de reden opgeeft. Maar zoiets als 'ik heb er gewoon zin in' of 'dat houdt me oren lekker warm' is geen (gegronde) reden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100