Bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij moet je minimaal een HAVO diploma hebben om een verzekering te kunnen aanvragen. Is dit discriminatie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Werkt het discriminerend? Ja. Of het verboden zou moeten zijn is echter een andere vraag.

Ja dat is discriminatie (er wordt namelijk onderscheid gemaakt). Het is echter geen verboden vorm van discriminatie. Omdat de risico's op b.v. overlijden bij mensen met een wat hogere opleiding wat lager zijn dan gemiddeld, zal de verzekeraar op deze manier de voor hem aantrekkelijke risico's aantrekken, hierdoor zal er b.v. een lagere prijs kunnen worden gevraagd (of een hogere winst gemaakt).

Dan zou ik graag vernemen om welke verzekeraar dat gaat? Je doelt niet op PNO, dat zich richt(!) op hoger opgeleiden? Zorgverzekeraars hebben (althans in Nederland) een acceptatieplicht voor de basis(!)verzekering. Die plicht is juist in het leven geroepen om te voorkomen dat verzekeraars hun klanten kunnen selecteren. Aan een aanvullende verzekering mogen wel voorwaarden worden gesteld; deze vallen namelijk niet onder de zorgverzekeringswet. Dan kan je je misschien nog afvragen of het Wetboek van Strafrecht uitkomst kan bieden in de vraag of er dan toch sprake van discriminatie is. Artikel 429quater luidt: "Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie." Het ziet er dus naar uit dat jouw omschrijving in strafrechtelijke zin geen discriminatie betreft. Als strafrechtelijke definitie van discriminatie staat er in artikel 90quater weliswaar "elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast." Die definitie is echter zó breed, dat ik niet het vermoeden heb dat een eventuele zaak veel kans zou maken voor een rechter; al moet ik zeggen dat ik geen jurisprudentie heb kunnen vinden die specifiek betrekking heeft op discriminatie op grond van opleidingsniveau bij aanvullende verzekeringen. Dan nog de maatschappelijke context: is korting in het openbaar vervoer voor 65-plussers 'ontoelaatbaar onderscheid maken'? Want dat is de huidige, algemene betekenis van het woord discriminatie. Ik denk dat iedereen de vraag of er in maatschappelijke zin sprake is van discriminatie door zo'n zorgverzekeraar voor zichzelf zal moeten beantwoorden. Concreet: Discriminatie volgens de zorgverzekeringswet? Nee, die is niet relevant voor aanvullende verzekeringen. Discriminatie volgens het strafrecht? Ik vermoed van niet, maar heb geen jurisprudentie om het te staven. Discriminatie in maatschappelijke context? Daar kan je zelf een mening over vormen.

Allereerst het voornaamste antwoord op je vraag: Neen, een speciale verzekering voor hoger opgeleiden is niet illegaal en ook geen discriminatie, door de manier waarop de verzekeringen worden aangeboden. Het is niet zo dat men bruine of blauwe ogen moet hebben want dat zijn criteria waarop men zelf geen invloed heeft. De verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van de mogelijkheden die de wet hen biedt. Een collectief bv of een hogere basispremie, de lagere premie wordt dan aangeboden in de vorm van korting. Verzekeringmij Promovendum bv is er voor hoger opgeleiden. De naam verwijst al naar de doelgroep. https://www.promovendum.nl/zorgverzekering. Er zijn bv Autoverzekeringen, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden beschermen hun woning met beveiligingscamera’s, aangepast hang- en sluitwerk, hebben een garage enz. enz.. Sommige van deze zaken zijn dan ook verplicht voordat men, behalve het voldoen aan het vereiste minimum opleidingsniveau, wordt toegelaten. National Academic heeft speciale verzekeringen voor hoger opgeleiden en zegt dat zij aan hun doelgroep minder uit hoeven te keren dan vergelijkbare maatschappijen waar geen opleidingsbeperkingen gelden, waardoor de premie wel tot 20% lager kan. Een verzekeringmaatschappij is nu eenmaal geen liefdadigheidsinstelling, zij spreken wel van solidariteit, maar ook solidariteit heeft zijn grenzen. Toegevoegd na 8 minuten: Onder discriminatie wordt verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Men dient na te gaan of gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Als het hebben van een HAVO-diploma met bepaalde vakken de enige eis is om geaccepteerd te worden door de verzekeringmaatschappij dan mag het zijn van blauw, zwart, groen, rood of wit geen invloed hebben op de acceptatie. Niet positief en ook niet negatief.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100