Kan een moeder met hoederecht nog alimentatieverhoging vragen als het kind meerderjarig is?

Man zit 15 jaar in een vechtscheiding en moet alimentatie betalen zonder zijn dochter te kunnen zien. Tijdens de zittingen voor de jeugdrechtbank doet de ex er alles aan om de man te vernederen, samen met de dochter, de nieuwe partner en de ouders.
De dochter wordt meerderjarig in maart 2015.
Eind december 2014 komt er een handgeschreven brief van de moeder dat de alimentatie van december niet betaald zou zijn. Man kan de brief niet plaatsen en reageert niet.
Bij de laatste zitting voor de jeugdrechtbank vorige week is de ex-vrouw plots heel vriendelijk. Ze is ook alleen, zonder partner noch familie. Via zijn advocaat praat ze onrechtstreeks met haar ex-man "goh, is december betaald, had-ie nou toch maar even gebeld dan had ik dat geweten".
Ze (immobiliënmakelaar) geeft ook aan niet meer rond te komen met de alimentatie (260 €/m). dochter is met 18 nog in het voorlaatste jaar van het secundair, is uiteindelijk in een internaat geplaatst en dat kost geld.
De grootouders zouden niet meer langer financieel steunen, de nieuwe partner" wil niet meer bijdragen in de kosten".
Als de man niet toe zou toegeven, wil ze via de burgerlijke rechtbank een procedure starten. Het lijkt voor de man alsof de vrouw een nieuw middel zoekt om hem verder te ontmoeten. Hij wil dan liever de verhoogde alimentatie betalen.
Kan dit, voor een volwassen kind verhoging van alimentatie vragen? Man is intussen met pensioen, dus veel minder inkomen dan in de periode van de scheiding.

Toegevoegd na 1 uur:
belgië

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het komt frequent voor dat na een bepaalde periode na de echtscheiding één van de ouders het vonnis betreffende de hoogte van de kinderalimentatie betwist, omdat de onderhoudsbijdrage niet meer toereikend zou zijn, bv omdat het kind naar een andere school gaat. Een vonnis of overeenkomst over de hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie kan niet zomaar gewijzigd worden. Wil men een aanpassing van de kinderalimentatie dan dient men via de rechtbank aannemelijk te maken dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. De eiser dient aan te tonen dat de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan buiten zijn/haar wil en een wezenlijke invloed hebben op de financiële situatie (b.v. de onderhoudsgerechtigde verliest de baan of wordt ernstig ziek). De onderhoudsplicht van de ouders stopt niet omdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Bij het bereiken van de 18jarige leeftijd kan het kind (niet de verzorgende ouder) aanspraak blijven maken op de alimentatievordering van de alimentatieplichtige ouder. Dit speelt bv als de jongmeerderjarige de studie nog niet heeft afgerond Het criterium is of de jongmeerderjarige in staat is om in eigen onderhoud te voorzien. Wanneer een 18-jarige de leertijd nog niet heeft beëindigd, beschikt die niet over een inkomen, ook gedurende de wachttijd op een werkloosheidsuitkering blijft de onderhoudsplicht. Deze mogelijkheid is in de wettekst van artikel 203 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (B.B.W.) vastgelegd. http://www.secal.belgium.be/pdf/burgerlijkwetboek.pdf Afhankelijk van de omstandigheden kent de Belgische wet zelfs ook de mogelijkheid voor de alimentatieplichtige ouder om de alimentatievordering te laten matigen of op nihil te laten stellen als er sprake is van een afname van behoefte bij het alimentatiegerechtigde kind of wanneer er sprake is van financiële onmogelijkheid bij de alimentatieplichtige ouder. Wijzigingen of nihil stelling is ook mogelijk op basis van de wettelijke plicht van eerbied art. 371 Boek 1 Belgisch B.W. De plicht van eerbied wordt o.a. gebruikt als grondslag voor de rechten van de alimentatieplichtige ouder. Hoewel het respect van twee kanten moet komen, kan een rechter beslissen dat de vader niet meer hoeft bij te dragen in het onderhoud van het kind, als bv. het kind meerdere keren niet slaagt tijdens de opleiding en ook geen contact zoekt met de vader. Toegevoegd na 15 uur: Als het kind volwassen is (vanaf 18jaar) dan kan alléén het kind bij de rechter om verhoging van de kinderalimentatie vragen.

Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc,) en niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de 'kosten voor levensonderhoud en studie'. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de 'kosten voor opvoeding en verzorging', waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is. Wat gebeurt er met de kinderalimentatie bij 18e verjaardag? Als een kind 18 wordt, blijft het zijn recht behouden op kinderalimentatie tot het 21e jaar. De alimentatie dient rechtstreeks uitbetaald te worden aan het kind, tenzij het kind zelf anders besluit.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100