Krijgt een politieagent dezelfde straf als een burger?

Als een politieagent(e) een moord pleegd wordt hem/haar dan dezelfde straf opgelegd als elke andere burger zou krijgen of bestaan er andere criteria voor agenten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij het vaststellen van de strafmaat wordt zeker meegewogen, dat de verdachte een politieagent is. Van politieagenten mag je op veel vlakken wat meer verwachten, zeker ook, omdat een agent door zijn werk de grens tussen goed en kwaad duidelijk voor ogen moet hebben. In het geval van moord kan het nog eens meespelen, dat de agent het vertrouwen, dat hij had bij de mensen, juist door zijn beroep, heeft misbruikt. Ga er in de praktijk dus maar van uit dat een politieagent harder zal worden bestraft, ook als het strafbare feit in zijn vrije tijd is gepleegd.

Lijkt me wel.. Onze grondwet heeft niet voor niets de regel; iedereen is gelijk.

Ja, in principe maakt het niet uit of iemand een agent is, een vuilnisman of een accountant. De straffen zijn gelijk. In de praktijk zal dit natuurlijk anders zijn omdat een agent wordt geacht de regels en wetten die hij zelf controleert, ook voor zichzelf aan te houden. Daarom zal de straf voor een agent voor bijvoorbeeld moord, doodslag hoger zijn dan bij een vuilnisman of accountant.

Een politie agent die een misdrijf begaat wordt afgehandeld door de marechaussee. Deze hanteren de zelfde strafmaat als voor een gewoon burger. Het is wel mogelijk dat een politieman snel 'machtsmisbruik' ten laste wordt gelegd dit gezien zijn positie en het vertrouwen dat mensen stellen in zo'n persoon.

Je mag het hopen, dat iedereen dezelfde straf krijgt voor eenzelfde wetsovertreding. Maar er zijn twee grote verschillen tussen politie-mensen en 'gewone' mensen : Om politie-mens te worden, moet je een aantal testen ondergaan om te kijken, of je mentaal in staat bent dit beroep uit te oefenen. Als iemand door die tests gekomen is, en dan een moord pleegt, gaat 'men' (natuurlijk, en zéér terecht...) vraagtekens zetten bij die tests. Politie-mensen leren om te gaan met wapens, en leren door oa. zelfverdedigingscursussen (of hoe ze dat officieel noemen) hoe je een tegenstander uit kunt schakelen. Hij heeft dus meer technische vaardigheden, dan een 'gewoon' mens, die dat niet geleerd heeft. Het zou dus zomaar heel goed kunnen, dat deze omstandigheden een veel uitgebreider onderzoek vragen vóór het tot een rechtszitting komt.

Een gezagsdrager zoals een politieagent(e) wordt geacht om in onze maatshappij een voorbeeldfunctie te hebben. Hierop zal hij/zij zeker door de rechter worden aangesproken. Uiteindelijk is mede door zijn/haar toedoen het vertrouwen in het openbaar gezag afgenomen. Alleen al op het feit dat het vertrouwen is geschonden kan hij/zij al worden veroordeeld. E.e.a is duidelijk omschreven in het ambtenarenreglement. Dit laatste kun je zelf opzoeken.

Er zit een verschil tussen handelen vanuit de functie van politieagent en handelen in vrije tijd. Wanneer een agent tijdens het uitvoeren van zijn functie of met behulp van de 'macht' die hij aan zijn functie kan ontlenen een misdrijf pleegt, wordt dat hem extra zwaar aangerekend door de rechter. Wanneer een agent in zijn vrije tijd bijvoorbeeld in een kroeggevecht beland en daarbij iemand neerslaat, zal hij niet zwaarder gestraft worden door de rechter dan een andere burger. Wel zal het politiekorps nog disciplinaire maatregelen (kunnen) treffen.

Ja, gelukkig krijgt hij of zij net zo goed straf. Een ander criteria is er niet, hoewel dat van mij best zou mogen. Nog net even zwaarder straffen.

Ja hoor, iedereen die iets strafbaars doet wordt gestraft. Dus ook politie...

Vaak is de straf zelfs nog zwaarder, daar hij een voorbeeldfunctie heeft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100