Hoe kunnen leden een 7-koppig bestuur dwingen af te treden?

Toegevoegd na 33 seconden:
het gaat om het bestuur van een hondenclub

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat staat in de statuten van de vereniging. Meestal is het zoeits als: er moet een ledenvergadering zijn waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn en waarin minimaal 2/3 van de stemmen voor aftreden zijn. Echter: ik kan me slecht voorstellen dat ze alle 7 zo beroerd zijn dat dit de enige oplossing is. Als dat wel zo is dan zijn er dus sowiso 7 leden die tegen aftrefen gaan stemmen. Dan is het misschien makkelijker om een nieuwe vereniging te starten met mensen die dat wollen.

Het bestuur van een vereniging kan worden ontslagen door het 'orgaan' dat dat bestuur heeft benoemd. Als de algemene ledenvergadering het bestuur heeft benoemd, kan de algemene ledenvergadering het bestuur ook ontslaan. Als een bepaald aantal leden het verzoek daartoe doet, moet het bestuur ook tussentijds een vergadering bijeenroepen. Je zult het onderwerp dus op de agenda van die vergadering moeten zetten en vervolgens zal de meerderheid van stemmen hiertoe moeten besluiten. Er zijn op verschillende punten wel verschillen tussen verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht en verenigingen die dat niet zijn. Raadpleeg in ieder geval ook de statuten en het huishoudelijk reglement. Nu weet ik niet waarom de wens tot aftreden van het bestuur leeft maar het is beter om 'ongerief' intern te bespreken dan meteen naar zo'n middel te grijpen. Dat maakt de onderlinge verhoudingen er alleen maar slechter op. Als je zo'n voorstel doet, is de kans groot dat een bestuur in zijn geheel opstapt voor de vergadering (of dat nu 'mag' of niet) en dan heb je niemand meer. Het vinden van nieuwe bestuursleden voor een vereniging is over het algemeen niet gemakkelijk. Uit Burgerlijk Wetboek 2 Artikel 37 1 Het bestuur wordt uit de leden benoemd, De statuten kunnen echter bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd. 2 De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. De statuten kunnen de wijze van benoeming echter ook anders regelen, mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming der bestuurders kan deelnemen. (...) 6 Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken. (...) Artikel 41 (...) 2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering of van een zoveel geringer aantal als bij de statuten is bepaald, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. (...)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100