Wat is het verschil tussen een schade en sommen verzekering ?

In het kader van verzekeringsrecht heb je de schade / sommen verzekering
Nu is een schade verzekering voor het vergoeden van vermogen schade. Maar nu las ik dat de sommen verzeker soms ook letsel schade vergoed zoals het verliezen van een duim. Waarbij een deel van de verzekerde som wordt vergoed. Maar ik dacht dat een Sommen verzekering vrijwel altijd een levensverzekering was. En daar heb je geen verzekerde som en die keert ook niet uit bij een ongeval. Die keert pas uit bij het in leven zijn of het overlijden van iemand.

Dus was is het verschil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Schadeverzekering = vergoeden van vermogensschade en niet meer dan dat, dit is het indemniteitsbeginsel. Waarde van goederen die moeten worden verzekerd kunnen worden vastgesteld door: - Partijen zelf - Deskundige, geen inbreuk op indemniteitsbeginsel Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Bij een sommenverzekering bepaalt met een som om bij een ongeval uit te keren. Dit kan inderdaad heel goed een levensverzekering zijn omdat men dat een bepaalde som uitkeert bij het overlijden. Goed mogelijk kan ook een ongevallenverzekering zijn indien men afspreekt een vast bedrag uit te keren bij een bepaald specifiek ongeval. Dit kan specifiek het verlies van een been zijn; kan belangrijk zijn als je deze niet kan missen als beroepssporter (voorbeeld).

Een sommenverzekering heeft niet als doel de (het bedrag aan) schade te vergoeden, maar verzekerd een vooraf overeengekomen bedrag per voorval Artikel 964 Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zonodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek...

Bij een sommenverzekering wordt geen rekening gehouden met de echte omvang van de geleden schade. Bij deze soort verzekering ligt de nadruk niet op het vergoeden van de vermogensschade van de persoon, bijvoorbeeld de schade die men heeft omdat men niet meer kan werken. Er wordt door de verzekerde bij het afsluiten van een sommenverzekering een bepaald bedrag afgesproken. Dit bedrag wordt uitgekeerd als de opgelopen schade voldoet aan hetgeen in de verzekeringspolis is omschreven. Bij een schadeverzekering kan zowel een persoon als een object verzekerd kan zijn, bij een sommenverzekering kan alleen een persoon verzekerd zijn. De sommenverzekering is dus altijd een levensverzekering en kan de verzekeraar de schade niet verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Bij een sommenverzekering maakt het niet uit of de verzekerde erop vooruit gaat. Er wordt een afgesproken bedrag vergoed. De verzekerde kan er dus meer geld aan overhouden in tegenstalling met een schadeverzekering. Daar mag de verzekerde niet meer schadevergoeding krijgen dan de daadwerkelijke schade. Bron: Deel IV van het boek “ Grondslagen van het Verzekeringsrecht - naar nieuw recht” van Flip van Huizen, Jan Berend Wezeman en J.C. van Eijk-Graveland. In dit Deel IV wordt de sommenverzekering besproken en gaan de schrijvers verder in op de fiscale facetten van de sommen- en levensverzekeringen.

Bronnen:
http://financieel.infonu.nl/verzekering/81...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100