Client is mei 2012 uit huis gezet. Hij had 2 maanden huurschuld. Zijn spullen mocht hij niet meenemen. Nu vragen ze geld voor opslag. Mag dat?

Client zoekt nieuwe woonruimte, is nu dakloos, en wil nu zijn spullen terug. Oude verhuurder wil nu €3300 voor achterstallige huur en de opslag van de spullen. Heeft 't zin om met dit probleem naar en advocaat te gaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee , client zal moeten betalen voor de opslag van zijn spullen Toegevoegd na 1 uur: Inboedel bij ontruiming Als een ontruiming niet meer te voorkomen is doet de huurder er verstandig aan zelf zijn inboedel uit de woning te halen en ergens op te slaan. Dit bespaart veel kosten en de inboedel blijft bewaard. Wanneer de huurder niets onderneemt zal de deurwaarder tot ontruiming overgaan. De taak van de deurwaarder is beperkt tot het leeg halen van de woning. Door de inboedel aan de straat te zetten heeft de deurwaarder in principe zijn taak volbracht. Meestal verbiedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het aan de openbare weg laten staan van goederen. Dat is ook de reden dat de deurwaarder de gemeente op de hoogte dient te brengen van datum en tijdstip van de ontruiming. De gemeente heeft dan de bevoegdheid de goederen af te voeren en op te slaan. Wanneer de eigenaar de goederen niet binnen 13 weken tegen betaling van de afvoer- en opslagkosten ophaalt, is de gemeente bevoegd de goederen te verkopen, te schenken of te vernietigen. Er zijn gemeenten die vinden het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om er voor te zorgen dat de inboedel niet op straat komt te liggen. Zij doen dit door middel van een preventieve aanzegging van bestuursdwang: De verhuurder dient er voor te zorgen dat de inboedel niet op straat komt te liggen. Mocht dit wel gebeuren dan zal de gemeente de inboedel op kosten van de verhuurder verwijderen. Deze werkwijze is volgens de Raad van State geoorloofd.

Een verhuurder heeft uiteraard belang bij een huurder die zijn verplichtingen nakomt. Doet de huurder dit niet en de huurder en verhuurder komen onderling niet tot een oplossing, kan de verhuurder er voor kiezen om een gerechtelijke procedure op te starten. Een dergelijke procedure vangt altijd aan met een dagvaarding, die door een deurwaarder wordt betekend aan de huurder. Een huurzaak dient altijd voor de kantonrechter. Het voordeel hiervan is dat de huurder zelf mag procederen en dus geen advocaat hoeft in te schakelen (maar dit mag uiteraard wel!). De verhuurder zal eisen dat de huurder alsnog de huurachterstand betaalt, dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden en dat de huurder het pand zal moeten verlaten. De huurder kan bij de kantonrechter verweer voeren tegen de eisen van de verhuurder. Dit verweer kan inhoudelijk per situatie verschillen, maar over het algemeen zal steekhoudend verweer voeren lastig zijn. Let wel, dit geldt alleen als er puur sprake is van een huurachterstand. Mochten er ook nog andere zaken meespelen kan het wellicht wel verstandig zijn om juridische hulp in te schakelen! De kantonrechter zal een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning over het algemeen pas toewijzen als de huurachterstand drie maanden of meer bedraagt, of als er sprake is van herhaalde wanprestatie. Dit laatste is het geval als een huurder al meermalen een huurachterstand heeft laten ontstaan. Na de uitspraak Als de kantonrechter de verhuurder gelijk geeft en de eisen toewijst, zal de huurder de woning moeten verlaten. Sommige verhuurders zijn ook dan nog bereid om een betalingsregeling aan te gaan, maar het merendeel zal daadwerkelijk tot ontruiming willen overgaan. Het is wettelijk voorgeschreven dat allereerst de uitspraak van de kantonrechter, het vonnis, moet worden betekend aan de huurder. Een deurwaarder zal deze betekening voor zijn rekening nemen en op deze manier de huurder de laatste kans geven de woning zelf te ontruimen en te verlaten. De daadwerkelijke ontruiming mag niet eerder dan drie dagen na de betekening plaatsvinden. Deze termijn kan door de kantonrechter ruimer worden vastgesteld en dit wordt ook regelmatig gedaan. In zijn uitspraak zal de rechter dan bepalen dat de verhuurder minimaal bijvoorbeeld 7 of 14 dagen moet wachten na de betekening. De deurwaarder zal de precieze dag van de ontruiming aankondigen aan de huurder.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100