Wat zijn de rechten en Plichten van een 'naakte Eigenaar', van een woning?

Mijn partner, heeft in 1997, een woning geschonken gekregen, die is nu, met niets in orde, want de Vruchtgebruiker, weigerde zelfs de toegang, om de stroomdraden te controleren!, wij betalen ons arm, aan verzekeringskosten!!, er bestaat toch een wet, dacht ik?, dat de vruchtgebruiker, de woning moet beheren, als 'een goede huisvader', ook al chanteert de man ons: ik ben 85 jaar, je kan mij niets doen, ik sta boven de wet!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Welke kosten zijn voor uw rekening? Vooral bij onroerende goederen kunnen er tijdens de duurtijd van het vruchtgebruik herstellingen nodig zijn. Wie draait op voor de kosten? De naakte eigenaar betaalt de grote vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de stevigheid en instandhouding van het gebouw. Dat zijn herstellingen die betrekking hebben op zware muren of gewelven, het vernieuwen van gehele daken, van de centrale verwarming, enz... Let wel, als deze herstellingen noodzakelijk geworden zijn omdat de vruchtgebruiker zijn verplichtingen niet is nagekomen, dan hoeft de naakte eigenaar deze kosten niet te dragen. LET OP! Er zijn gerechtelijke uitspraken die stellen dat het herstellen of vervangen van een verwarmingsketel of een waterontharder, het herstellen van terrassen of brandtrappen of het vervangen van vensters in garages geen grote herstellingen zijn. De vergelijking van de verplichtingen van de huurder met deze van de verhuurder gaat dus niet altijd en volledig op. Merken we trouwens nog op dat wat door ouderdom instort of vernield is, noch door de vruchtgebruiker, noch door de naakte eigenaar moet hersteld worden. En vergeet ook niet dat naakte eigenaar en vruchtgebruiker andere afspraken kunnen maken (die ze het best in een overeenkomst gieten om latere discussies te vermijden). De vruchtgebruiker moet het onroerend goed gebruiken als een goede huisvader. Doet hij dat niet en ontstaat daardoor schade, dan zijn de noodzakelijke herstellingen ter zijner laste. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als hij nalaat de woonst te verwarmen bij vriesweer en er daardoor buizen springen. Bovendien moet de vruchtgebruiker op zijn kosten de kleine herstellingen uitvoeren. En die term wordt zeer ruim ingevuld. Tot de kleine herstellingen hoort bijvoorbeeld het leggen van een nieuwe vloer, het herstellen van de oprit, het herstellen van deuren, trappen en de waterleiding, het schilderen van de woning, herstellen van parket, het onderhoud van de schoorsteen,... De vruchtgebruiker moet verder ook de brandverzekeringspremies en de onroerende voorheffing betalen. TIP Bent u naakte eigenaar, controleer dan of de vruchtgebruiker uw onroerend goed wel verzekerde en vraag gerust aan de verzekeringsmakelaar of het wel voldoende verzekerd is. In principe is het weliswaar de vruchtgebruiker die het onroerend goed moet verzekeren, maar doet hij dit niet dan riskeert u zelf uiteindelijk de klos te worden. "

Bronnen:
http://plusmagazine.knack.be/nl/011-2252-D...

Simpel omschreven: de eigenaar van een onroerende zaak kan een deel daarvan, te weten de rechten daarop, overdragen aan een ander, bijvoorbeeld door erfpacht te verlenen of vruchtgebruik. Stopt dat zakelijke recht, dan komt de eigendom weer geheel in handen van de eigenaar zelf. In het recht zeggen we: de eigendom is elastisch. In de tussentijd is de zakelijk gerechtigde ( de erfpachter bijvoorbeeld) geheel aansprakelijk voor onderhoud etc, als ware hij de volle eigenaar . Een zakelijk gerechtigde is dus gerechtigd op een deel van het geheel. Vaak staat daar een tegenprestatie tegenover: de erfpachter betaalt een erfpachtcanon, om er een te noemen. In uitzonderlijke gevallen moet de bloot eigenaar zware kosten voor zijn rekening nemen die redelijkerwijze niet kunnen worden toegewezen aan de zakelijk gerechtigde. Ja, het is De eigendom, ofwel Het eigendomsrecht. Jargon! Toegevoegd na 12 minuten: Nu de vruchtgebruiker toegang tot de woning weigert te verlenen en ook niets aan onderhoud doet, lijkt het er op dat hij geen goed huisvader is. Maar het is een patstelling: de gebruiker is oud en een vruchtgebruik opheffen is niet simpel als het al kan. De bloot eigenaar heeft maar één optie: naar een advocaat te gaan. De gebruiker moet gesommeerd worden om mee te werken met correct onderhoud. Wellicht is het nodig om de rechter in te schakelen.; zelfs een kort geding is denkbaar. Toegevoegd na 20 minuten: Misschien moet de GGD van de gemeente wel worden ingeschakeld: misschien is de man wel (half) dement en verwaarloost hij daardoor het nodige. Of financiële machteloosheid . Dat zie je wel vaker, kwaaie mensen die de greep op de realiteit kwijt zijn. Reden te meer om actie te ondernemen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100