Waarom heeft een geboorteakte een geldigheidsdatum?

Deze akte kan toch nooit veranderen? Dit is toch een akte dat opgemaakt is bij je geboorte, dus je kan niet ineens heel andere biologische ouders hebben, of een jongen/meisje worden als je dat niet al was.
Maar toch staat er op de akte dat het maar geldig is voor een bepaalde tijd. (3 maanden geloof ik).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens mij gaat het niet om de geboorte akte maar om het uittreksel uit het geboorteregister dat maar een beperkte geldigheidsduur heeft (tot 6 maanden na uitgifte). Stel je voor dat je je van man tot vrouw laat transformeren of andersom... dan kan dit aangepast worden in de geboorteakte (voornamen en geslacht). Met zo'n beperkte geldigheidsduur van het uittreksel heb je een nog grotere kans dat de feitelijke omstandigheden kloppen met de geregistreerde, je zit er maximaal een half jaar naast... Toegevoegd na 6 minuten: Zie ook onderstaand artikel uit Burgerlijk Wetboek I: "Afdeling 13. De rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Artikel 28 Iedere Nederlander die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte en lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan de rechtbank verzoeken wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte te gelasten, indien deze persoon als mannelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te verwekken, dan wel als vrouwelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te baren. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid en de artikelen 28a en 28b van dit boek wordt onder akte van geboorte mede verstaan een akte van inschrijving van een buiten Nederland opgemaakte akte van geboorte of van een beschikking als bedoeld in artikel 25c van dit boek. Degene, die de Nederlandse nationaliteit niet bezit, kan een verzoek als bedoeld in het eerste lid doen, indien hij reeds gedurende een tijdvak van ten minste één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek, woonplaats in Nederland heeft en een rechtsgeldige verblijfstitel heeft en voor het overige voldoet aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden. Indien de akte van geboorte niet hier te lande in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, wordt tevens de rechtbank verzocht de inschrijving te gelasten van de akte van geboorte in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage. " Als ik het goed begrepen heb, zijn er plannen om niet meer verplicht te stellen dat men "lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is".

Het antwoord is door geen enkele instantie beantwoord van juridische loket Rijksoverheid tot de Gemeente zelf . Het is belachelijk naar mijn inzicht en bevinden Heeft het Origineel Document van de Geboorte Akte geen Verstrijk datum en is Een opnieuw aangevraagd uittreksel daarin tegen 3 tot 6 maanden van geldigheidsduur niet te vergeten deze geldigheidsduur ook nog verschillend is afhankelijk van de doeleinden en instantie deze informatie aan u heeft opgevraagd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100