Wie is eigenaar van een huis ?

Wij wonen al 30 jaar (niet geregistreerd)samen in een koophuis.
De Hypotheek staat op beider naam. Nou moet ik op een officieel papier invullen of wij beiden eigenaar zijn van het huis. Mijn partner zegt dat het huis zelf op zijn naam staat en ik niet mede eigenaar ben. Hoe zit dat nou ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Elke juridische eigenaar van onroerend goed staat ingeschreven in het openbare register. In dit register (kadaster) zijn alle zogenaamde leveringsakten opgenomen. Het economische eigendom voorziet in de mogelijkheid om wel feitelijk eigenaar te zijn, maar niet als zodanig geregistreerd te staan. In het geval van economisch eigendom hebben de partijen onderling bij overeenkomst de verdeling van rechten en plichten ten aanzien van het betrokken onroerend goed bepaald. Economische eigendomsoverdracht houdt in dat de juridische eigenaar alle rechten en plichten, alsmede het risico van waardeverandering, aan de andere partij (de economische eigenaar) overdraagt; het goed wordt evenwel niet aan hem geleverd. De economische overdrachten van onroerend goed zijn derhalve niet in het kadaster terug te vinden, tenzij het onroerend goed hypothecair bezwaard is. Aan een dergelijke overdracht kleven risico's voor de koper. Immers, de juridische eigenaar kan in principe aan een derde verkopen. Om dergelijke risico's uit te sluiten worden meestal contractueel volmachten gegeven aan de koper om het onroerend goed aan zichzelf over te dragen of om ten laste van de verkoper een hypotheek te vestigen die hoger is dan de waarde van het onroerend goed. Uiteraard kan het contract ter meerdere zekerheid ook in een notariële akte worden vastgelegd. Het voordeel van een onderhandse akte is evenwel dat deze niet wordt geregistreerd. In beginsel is niemand buiten de beide partijen om op de hoogte van de overeenkomst. Op zichzelf kunnen er legitieme redenen zijn om juridisch en economisch eigendom te splitsen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de op het onroerend goed rustende hypotheek worden overgenomen. De constructie wordt vaak gebruikt bij beleggingsprojecten of bij projectontwikkeling. Concurrenten worden op deze manier in het ongewisse gelaten over de aankoopprijs. Uit recente recherche-onderzoeken is evenwel ook gebleken dat de constructie door criminele organisaties wordt toegepast om onderhands aandelen over te dragen of crimineel geld te beleggen. Het voordeel voor de criminele groepen is evident: men kan tamelijk geruisloos opereren c.q investeren en de verhaalsmogelijkheden worden met behulp van de constructie aanzienlijk beperkt. Zo is het denkbaar dat het juridische eigendom overgaat in andere handen, terwijl het economisch eigendom bij de oorspronkelijke eigenaar blijft. Ook is het mogelijk het economische eigendom te laten rouleren.

Diegene die de koopakte bij de notaris heeft getekend is de eigenaar van het huis.

Als de hypotheek op beider namen staat dan staat er in de notariele akte van overdracht die bij de koop van het huis wordt getekend ook beider namen. Dus ben je beide eigenaar. Kijk even in die notariele akte die je toch ook bij de notaris hebt moeten tekenen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100