Mag een werkgever je verplichten om in het weekend te werken?

Of ligt dat aan het beroep dat je hebt? Bv taxichauffeur.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Aanvulling: Als je christelijk gelovig bent is de werkgever VERPLICHT je in de gelegenheid te stellen een kerkdienst (mis) op zondag bij te wonen. In feite zou een jood op die manier kunnen claimen zaterdag vrij geroosterd te worden ivm sabbat en een moslim mogelijkerwijs op vrijdag...uiteraard betreft dat dan wel vrij op eigen kosten....dwz die uren moet je of op een andere dag maken of je wordt parttime betaald.

Om precies te zijn: je kunt zelf een contract tekenen waarin staat dat je ook (structureel of incidenteel) weekenden werkt. Dan ben je dat zélf met je werkgever overeengekomen, en is het niet meer dan normaal dat je dat ook doet. Dat is niet je werkgever die je verplicht, dat is een verplichting die je zélf aangaat.

Nee dit mag niet volgens artikel: II.1 5.6: 1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op zondag geen arbeid verricht, behalve voor zover dat uit de aard van de arbeid voortvloeit en het tegendeel is bedongen. 2. Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, kan van het eerste lid worden afgeweken, indien de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. De werknemer verricht in de omstandigheden, bedoeld in de vorige zin, uitsluitend arbeid op zondag, indien hij daarmee voor dat geval instemt. 3. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op ten minste 13 zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken geen arbeid verricht. 4. Bij collectieve regeling kan van het derde lid worden afgeweken, met inachtneming van: a. het eerste lid, of b. het tweede lid. Bij toepassing van de aanhef en onderdeel a van de vorige zin, verricht de werknemer uitsluitend op 40 of meer zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken arbeid, indien hij daarmee voor dat geval instemt. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in dit lid is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. Toegevoegd na 23 minuten: N.B: Als je bij een cao zit, kun je in de cao kijken of dat verplicht is. In de wetgeving staat niets over werken op zaterdagen. Toch lijkt het mij dat het niet zomaar afgedongen kan worden, het zal overeen moeten komen. Toegevoegd na 27 minuten: *Toegevoegde stuk gaat dus over werken op zaterdag.

Bronnen:
Prof. mr. I.P. Asscher-Vonk...

Mij is altijd vertelt dat je niet PERSE moet overwerken en of in het weekend werken. Toegevoegd na 28 minuten: Maar er zijn natuurlijk wel altijd beroepen, waar het werk in het weekend gewoon door gaat. Bv in de zorg. Toegevoegd na 29 minuten: En dat het dan wel noodzakelijk is om in het weekend te werken.

Hangt van het werk af. Je werkt bv in de zorg, dan heb je ook een contract waarin staat dat je 24 uurs dienstverlening doet. Dus dan ook in het weekend. Of in het contract moet het anders staan.

Ja natuurlijk hangt dat af van de soort werk, een politieman die niet in de weekenden wil werken of een taxichauffeur die niet na 6 uur ´s avonds wil werken, dat is toch niet te doen... Dus ja die mag je verplichten, maar die verplichting werkt net effe anders dan je zou verwachten... Het zit namelijk zo, de baas neemt iemand aan in een sollicitatie en daar vraagt hij of je in de nacht en in het weekend kunt werken... Als je nee zegt, dan weet je dat je kunt fluiten naar die baan... En als je ja zegt, dan kan hij jou verplichten, als hij je aanneemt... Dus bij de sollicitatie komt dit al naar voren... En als je ja zegt heb je de baan, maar ook de verplichting...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100