Wat doe ik eraan, wanneer mijn werkgever een dossier aan het opbouwen is tegen mij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ervoor zorgen dat jij je vanaf nu voorbeeldig gedraagt. Alle opdrachten die je krijgt nauwkeurig opvolgt. En aan alle collega's laat zien dat jij een gewaardeerd werknemer bent. Uit ervaring kan ik je vertellen dat die werkgever niet tegen te houden is. Hij/zij heeft de touwtjes in handen, en als er een duurzaam ontwrichte werkrelatie is ga je het als werknemer uiteindelijk toch verliezen. Je kunt dus proberen het klimaat te verbeteren. Maar voel je zelf al dat het vechten tegen de bierkaai is, dan is het al gaan ondernemen van sollicitatieactiviteiten aanbevolen.

Het enige wat je kan doen is de activiteit vermijden die leidt tot het verder 'opbouwen van het dossier'. Voorbeeld: werknemer X komt een keer te laat. Kan gebeuren. Dezelfde week komt hij nog eens te laat. Een mondelinge opmerking van de leidinggevende volgt. Weer enkele dagen: weer te laat. Niet alleen een opmerking van de leidinggevende volgt maar ook een vastlegging van dit feit in het personeelsbestand en een schriftelijke waarschuwing met de mogelijke gevolgen. Dezelfde week: weer te laat. Nog eens te laat, paar dagen later. Laatste schriftelijke waarschuwing. Het dossier wordt gevuld met al deze feiten. En op een goede (slechte) dag -weer te laat gekomen- wordt de werknemer op staande voet ontslagen wegens 'herhaaldelijk te laat komen ondanks waarschuwing'. En om aan te tonen dat het ontslag terecht was, wordt dan 'het dossier' gebruikt.

Je hebt te allen tijde het recht om je eigen dossier in te kijken. Op basis van wat daarin staat, kan je je eventuele tekortkomingen bijsturen. Krijg je niet de toestemming om het dossier in te kijken, dan kunnen/mogen ze het ook niet tegen u gebruiken. Uiteraard moet je dan wel ergens een bewijs hebben dat je die toestemming nooit kreeg.

zoek zo snel mogelijk een andere baan,voor hij /zij jou eruit gooit,hebt ik ook gedaan. leverd alleen maar stress op.ook in deze tijd

Iedere werkgever is gerechtigd om van zijn personeel een 'dossier' aan te maken en bij te houden. In dat dossier mogen alleen zaken worden opgenomen die direct betrekking hebben op het functioneren van de werknemer binnen het bedrijf. De werknemer heeft op zijn beurt het recht op inzage van dat dossier. Als blijkt dat er onterechte zaken zijn opgeschreven dan mag de werknemer dat bestrijden en ongedaan laten maken als dat bewijsbaar is. In ieder geval komt het dossier eenmaal per jaar ter sprake tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Dat is tevens het moment waarop de werknemer kan en moet aangeven waarmee hij het eens is en waarmee niet. Zaken die de werkgever van de werknemer in het dossier mag bijhouden zijn: Prestatie en motivatie t.o.v. de functie en opdrachten, ziekteverzuimhistorie, fouten en/of nalatigheden tijdens de uitvoering van de functie, misbruiken door betrokken werknemer van bevoegdheden uit hoofde van de functie binnen het bedrijf, misbruik of oneigenlijk gebruik van door werkgever ter beschikking gesteld materiaal/ werktuigen, fraude en/of diefstal en de daarvoor aan werknemer gegeven waarschuwingen. Wat de werkgever NIET mag bijhouden zijn: Gedragingen van de werknemer in zijn persoonlijke levenssfeer (privacy) TENZIJ deze gedragingen bewijsbaar een negatief effect hebben op het uitvoeren van diens functie binnen diens dienstverband. (alcoholmisbruik, drugsverslavingen etc.) Dus de werkgever mag geen invloed of dwang uitoefenen op de vrijetijdsbesteding van de werknemer. (sportkeuze, hobby's etc.) alsmede op alle overige zaken die onder het persoonlijke recht van het individu vallen. Voorts mag de werkgever geen inlichtingen verzamelen van werknemer die op social media te vinden zijn en deze tegen werknemer gebruiken. (inbreuk in de sociale levenssfeer). De werknemer mag op zijn beurt niet social media gebruiken om de werkgever in een kwaad daglicht te stellen. Als de werkgever zich netjes houdt aan de hem toekomende rechten en plichten en jij als werknemer houdt zich aan de jouw opgelegde plichten uit hoofde van je dienstverband, dan is er geen enkele reden om de aanleg van een werknemersdossier door de werkgever te willen bestrijden. Integendeel, het kan in je voordeel werken...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100