Mag ik met een luchtbuks op wilde konijnen jagen?

Heb je een jachtvergunning nodig voor een luchtbuks?

Toegevoegd na 11 minuten:
Wat ik ook vreemd vind, dat als ik een jachtvergunning wilt halen, ik eerst een wapenvergunning moet hebben? Terwijl een luchtbuks geen wapen is. En ik ben helemaal niet van plan om een wapen aan te schaffen om met een luchtbuks te mogen schieten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Neen, je hebt een jachtvergunning nodig. Dit is onafhankelijk van waar je mee schiet: je mag niet zomaar eens konijnen de lucht in schieten!!! http://forum.fok.nl/topic/947403

Een luchtbuks is een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie. WWM artikel 2, categorie IV: lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door onze minister overeenkomstig categorie I, sub 7°, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. Indien een terrein is open gesteld voor het publiek dan is het een voor het publiek toegankelijke plaats en is het dragen van een wapen daar verboden. Jij mag daarom niet op konijnen gaan jagen, behalve wanneer het gebied waarin zij zich bevinden van jou is en er geen andere mensen rondlopen. Toegevoegd na 19 minuten: In ons land is de jacht gebonden aan strenge regels. Kennis van deze regels is noodzakelijk om aan het jachtbedrijf te mogen deelnemen. Sinds 1 april 1978 dient iedereen die een jachtakte wil aanvragen in het bezit te zijn van het door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende jachtdiploma. Als je dat diploma en de vergunning bezit dan mag je van 15 augustus tot en met 31 januari tussen zonsopgang en zonsondergang op konijnen jagen in gebieden die als jachtveld aangewezen zijn. Dat mag niet in Wetlands, Vogelrichtlijngebieden en gebieden die in de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als beschermd natuurmonument. End e jager mag bij het jagen het dier niet onnodig laten lijden.

Bronnen:
http://www.allesoverjagen.nl/
http://www.luchtbuks.net/faq/kb/entry/50/98/

De vrije jacht is in Nederland verboden. Slechts met een speciale vergunning (jachtakte) mag er gejaagd worden. Als er zonder deze papieren gejaagd wordt is er sprake van "stropen". Jagers zijn mensen die een jachtakte hebben, dat zijn er in Nederland zo’n 28.000. De jachtakte wordt aangevraagd bij de politie. De politie geeft alleen een jachtakte af onder de volgende voorwaarden[1]: de aanvrager is minstens achttien jaar; de aanvrager heeft met goed gevolg een jachtexamen afgelegd; de aanvrager heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten; er is geen grond om aan te nemen dat de aanvrager misbruik zal maken van de bevoegdheid om te jagen; er is geen grond om aan te nemen dat de aanvrager misbruik zal maken van de bevoegdheid om wapens en munitie voorhanden te hebben; aan de aanvrager is, op het moment van de aanvraag, niet de bevoegdheid om te jagen ontzegd; de aanvrager is in de twee jaren voorafgaand aan de aanvraag niet veroordeeld voor één van de in de jachtwet genoemde strafbare feiten. Het diploma van het jachtexamen is te halen na de jachtcursus. De jachtcursus wordt door diverse opleidingsinstituten aangeboden. De Stichting Jachtopleidingen Nederland neemt het jachtexamen af….. Bronnen: nl.wikipedia.org/wiki/Jacht_(activiteit)

ik heb hier een site gevonden waarop je kan zien waneer en waarop je mag jagen http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet/jagen alleen er staat geweer en een luchtbuks is eigenlijk niet echt een geweer want je raakt zon beestje snel niet goed met een buks dus ik zou voor een ander geweer + vergunning kijken mvg Toegevoegd na 4 minuten: ik heb het nog eens na gezocht en ik citeer ""Geweer en munitie Het geweer moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het geweer heeft een gladde loop met een kaliber van ten minste 24 en ten hoogste 12 of een getrokken loop met een nominaal kaliber van .22 inch of 5,58 mm. Een enkelloops hagelgeweer heeft een magazijn dat maximaal twee patronen kan bevatten. Een kogelgeweer heeft een magazijn dat maximaal twee patronen kan bevatten, behalve als het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen. Het geweer mag niet voorzien zijn van een geluidsdemper, een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of een ander instrument om 's nachts te schieten. U mag de volgende munitie gebruiken: Voor de jacht op hazen, fazanten, patrijzen of wilde eenden gebruikt u hagelpatronen waarvan de doorsnee van de korrelgrootte van de hagel niet groter is dan 3,5 mm. Voor de jacht op konijnen en houtduiven gebruikt u hagelpatronen waarvan de doorsnede van de korrelgrootte van de hagel niet groter is dan 3,5 mm of kogelpatronen van een kaliber van .22 inch of 5,58 mm. Let op! Hagelpatronen met metallisch lood mag u niet gebruiken. Verwante informatie Stichting Jachtopleidingen Nederland '' een luchtbuks kogel is van een veel kleiner kaliber dus gebruik aub hagel ik heb de informatie van deze site http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet/jagen/jagen-met-een-geweer

Bronnen:
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/verg...

Je mag met een luchtbuks sowieso niet op dieren jagen. Is geen uitgebeid antwoord op nodig. Een luchtbuks is geen wapen voor de jacht omdat de kans dat je het dier raakt maar niet doodt ontzettend groot is en je het dier dus alleen maar verwond en dus leed veroorzaakt. Toegevoegd na 2 minuten: Je zult voor een luchtbuks dan ook geen wapenvergunning krijgen omdat het wapen niet thuishoort in de categorie jachtwapens en omdat ze als zodanig niet mogen worden gebruikt...

Voor een luchtbuks heb je geen jachtvergunning nodig. Deze mag je vrij voorhanden hebben als je 18 jaar of ouder bent. Een luchtbuks is Cat.4, wat betekent dat je hem vrij mag bezitten (boven 18jr), maar je mag er niet open en bloot mee over lopen (Vervoeren mag, mits verpakt in koffer of foudraal). Als je een jachtvergunning (Jachtakte heet zo'n ding) wil halen, heb je NIET eerst een vergunning (verlof WM4) nodig. Je gaat je opleiding doen, en als je die met goed resultaat behaalt, kan je (indien je beschikt over een jachtterrein..!) een jachtakte aanvragen. Met een luchtbuks mag je NIET jagen. OOK niet als je over een jachtakte beschikt. In de flora en faunawet is jacht met luchtgeweren niet opgenomen. Je mag wel met een luchtbuks schieten. Dit mag je doen op een afgesloten terrein, waar je ervoor zorgt dat de kogeltjes het terrein niet kunnen verlaten. Dit mag NIET in de openbare ruimte zijn (Privé terrein dus). Het hoeft overigens niet ne eigen privéterrein te zijn. Bij een vriend oid mag natuurlijk ook. Daarnaast mag je uiteraard ook bij een schietsportvereniging met je luchtbuks schieten. Kortom: - Nee, voor een luchtbuks heb je geen jachtakte nodig. Leeftijd boven 18 is voldoende - Na je jachtopleiding, kan je (als je een jachttterrein hebt) een jachtakte aanvragen - Jagen met een luchtbuks is op geen enkele wijze toegestaan - Een verlof WM4 is voor de schietsport, en heeft totaal niets met de jachtakte te maken. - Schieten met een luchtbuks kan op afgesloten privé terrein, waar jij ervoor zorgdraagt dat de kogeltjes het terrein niet kunnen verlaten. Ook hier is het NIET toegestaan om op dieren te schieten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100