Wat is het verschil in (persoonlijke) aansprakelijkheid voor bestuursleden van een vereniging of een stichting?

Ons koor is een stichting in plaats van een vereniging. Men beweert dat dat is omdat de bestuursleden nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden terwijl dat bij een vereniging wel zo is. Ik vraag me af of dat inderdaad zo is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een stichting is een rechtspersoon en heeft geen leden. Bestuursleden kunnen niet privé aansprakelijk worden gesteld, tenzij sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een vereniging kan volledige rechtsbevoegdheid hebben of beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging heeft een bestuur en leden. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft statuten, die opgesteld zijn door een notaris. De bestuursleden zijn niet persoonlijk aansprakelijk, tenzij sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid heeft geen statuten die door een notaris zijn opgesteld. Indien een informele vereniging niet is ingeschreven, dan is degene (naast de vereniging) die namens de vereniging handelt, hoofdelijk aansprakelijk voor deze handelingen. De wederpartij kan in dat geval dus naar eigen keuze de vereniging of degene die namens de vereniging handelde, aanspreken. Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder? Een aantal voorbeelden (geselecteerd uit de bron): Ten aanzien van de boekhouding: Nalaten een boekhouding bij te houden, Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken. Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen. Zwart’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen). " Toegevoegd na 9 minuten: Bedenkingen vraagsteller zijn terecht: Stichting/vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: geen persoonlijke aansprakelijkheid tenzij kennelijk onbehoorlijk bestuur

Bronnen:
Onder meer...

Neen, dat kan beide vormen niet. Een stichting mag echter geen winst maken, een vereniging wel. Bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van ONBEHOORLIJK BESTUUR.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100