Is schuldvergelijking toegestaan?

Ik heb met de verhuurder een afbetalingsregeling voor een klein stukje huurachterstand.
Nu blijkt bij de afrekening van de servicekosten dat ik te veel servicekosten heb betaald.
De verhuurder heeft zonder mijn toestemming een deel van die terug te betalen servicekosten gebruikt om de resterende huurachterstand weg te werken.
Vroeger was dit niet toegestaan aangezien dit schuldvergelijking is, wat wettelijk niet mocht.
Is hier verandering in gekomen of mag het nog steeds niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat mag uitdrukkelijk wel. Artikel 127, burgerlijk wetboek deel 6: " 1. Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. 2. Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering. 3. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen." Zowel de vordering die de verhuurder op u heeft (huurachterstand) als de vordering die u op de verhuurder hebt (de servicekostenafrekening) komen voort uit dezelfde overeenkomst. Volgens lid 2 heeft de verhuurder dan het recht om de vorderingen met elkaar te verrekenen. Ik betwijfel uw stelling dat er vroeger niet verrekend mocht worden. In de omzettingstabellen (transponeringstabellen) van het oude naar het nieuwe burgerlijk wetboek staat namelijk dat artikel 6:127 (nieuw) gebaseerd is op artikelen 1461-1463 (oud). Maar ik heb die artikelen niet inhoudelijk bekeken; ze kunnen dus (iets) afwijken. Toegevoegd na 5 minuten: Gevonden. Ook vroeger mocht verrekening al: "1461 Twee personen wederkeer ig elkanders schuldenaren zijnde heeft tusschen dezelve vergelijking plaats door welke de wederzijdsche schulden worden vernietigd op de wijze en in de gevallen hierna vermeld 1462 Vergelijking heeft van rechtswege plaats zelfs buiten weten der schuldenaren en de beide schulden vernietigen elkander over en weder op het oogenblik dat zij te gelijk bestaan ten beloope van derzelver wederkeerig bedrag" Zie derde bronlink.

Bronnen:
http://books.google.nl/books?id=8Wp-w8OiJF...
http://books.google.nl/books?id=bDWsFhjlVf...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100