Iets meenemen van straat, is dat altijd "stelen"?

Als hier in de buurt grof huisvuil opgehaald wordt, zijn er altijd "scharrelaars" die tussen de spullen zoeken of er nog iets van waarde tussen zit. Omdat het toch weggegooid wordt, zal niemand dat erg vinden. Maar toch worden die spullen zonder toestemming meegenomen. Is dat officieel stelen?

Er liggen wel vaker spullen op straat, zoals bouwmateriaal. Uiteraard mag je die niet meenemen. Maar is er formeel een verschil tussen het meenemen van bouwmateriaal en het meenemen van grof huisvuil?

Toegevoegd na 6 minuten:
En in hoeverre ben je als eigenaar verantwoordelijk? Als ik mijn iPad op straat leg, is hij snel verdwenen. Als hij niet wordt terugbezorgd, is hij dan formeel gestolen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Of men rechtmatig zulke dingen mag toe-eigenen wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek: Hij , die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom (art. 5:4). Men kan door toe-eigening slechts dan eigendom van een roerende zaak verkrijgen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: -De zaak die men zich toe-eigent behoort niet aan iemand anders toe. Dit laatste is in de eerste plaats het geval met zaken die nimmer een eigenaar hebben gehad, zoals water lucht wild vissen etc voorzover zij in vrijheid zijn. -Voorts behoren tot de (res nullius) zaken, die nadat zij aan iemand hebben toebehoord, door de eigenaar zijn prijsgegeven. Verloren zak en zaken waarvan de eigenaar zich ontdoet met een ander doel dan om van zijn recht afstand te doen, blijven echter aan hem toebehoren. Artikel 5:18/19 BW -Men moet het bezit van de betreffende zaak hebben verkregen. Voor toe-eigening is dus nodig dat men zich de macht over de zaak verschaft en die zaak voor zichzelf gaat houden. Met andere woorden: de spullen die op straat liggen zijn duidelijk door de eigenaar prijsgegeven. En men wordt rechtmatig eigenaar daarvan door ze te pakken. Dat is dus geen stelen. Met betrekking tot bouwmateriaal en je ipad is niet voldaan aan de voorwaarde dat duidelijk is dat een ander afstand van zijn eigendomsrecht heeft willen doen en je dat dus niet rechtmatig kunt toe-eigenen. Dat zou eerder stelen zijn. Maar met betrekking tot vinden van verloren voorwerpen (bijv. je ipad) gelden weer aparte regels. Je moet ze dan eigenlijk houden voor de oorspronkelijk eigenaar. Als je de ipad meeneemt ben je nog geen dief, ten minste als je de ipad op straat vind. Maar redelijkerwijs gezien moet je hem teruggeven aan de eigenaar tenzij bijvoorbeeld na aangifte en afgifte bij politie na lange tijd wachten (ik meen een jaar) de eigenaar niet is gekomen. Dan wordt je als vinder alsnog eigenaar van dat goed. Zoals gezegd gelden voor vinden van echt verloren voorwerpen speciale (verjarings) regels. Toegevoegd na 6 minuten: Voor de interpretatie en regels voor verloren voorwerpen zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevonden_voorwerp

Als je jezelf iets toe-eigent zonder toetsemming vanm de wettelijke eigenaar is dat in principe altijd stelen. Echter van het stelen van grof huisvuil zl de eigenaar niet snel aangifte bij de politie doen. Vervolgen is dus ook een stuk lastiger.

Er is inderdaad formeel geen verschil. Het is inderdaad voor je gevoel heel raar. Maar er is wel iets voor te zeggen. Gemeenten lopen vaak ook geld mis omdat oude apparaten vaak nog wel geld opleveren in de vorm van metaalschroot. (en ze moeten toch rijden) En zo hebben bijvoorbeeld supermarkten tegenwoordig sloten op de afvalcontainers. Niet omdat mensen er afval in doen maar omdat er afval uit gehaald wordt. De spullen die aan datum zijn worden weggegooid terwijl ze in principe nog prima zijn. Maar de supermarkt wil dat je de nieuwe spullen koopt en niet de oude gratis meeneemt. Je mag zelf beslissen wat er met jouw spullen (afval) gebeurt. Als jij wilt dat er niemand anders over kan beschikken dan is dat je recht. (al kan je het dan beter zelf vernietigen) In de praktijk doen particulieren er echter niet moeilijk over.

Als degene die de spullen meeneemt, enigszins kán vermoeden of had moeten vermoeden dat het goed/de goederen niet vrijwillig zijn afgegeven, mag hij deze niet meenemen om voor eigen bezit te houden, dan is hij strafbaar. Wel mag hij deze bij de gemeente of het politie bureau afgeven. (bijvoorbeeld een telefoon op de grond in de stad) Als diegene niet had kunnen vermoeden dat de goederen niet vrijwillig zijn afgegeven (andere woorden, diegene mag aannemen dat de spullen wél vrijwillig zijn afgegeven) dan mag hij deze wel meenemen omdat de eigenaar daar afstand van heeft gedaan. (bijvoorbeeld oud papier aan de straatkant om opgehaald te worden, de eigenaar heeft deze daar bewust neergezet met doel: ik moet het kwijt) Toegevoegd na 20 minuten: Ander voorbeeld voor vrijwillig afstand doen: je legt je telefoon op de grond in de stad, en loopt ervan weg. Dat is vrijwillig afstand doen. Natuurlijk is het bij aangifte en stelen ed. wel moeilijk om te bewijzen dat je er afstand van hebt gedaan, maar dít is enkel een voorbeeld.

je mag om te beginnen niet met afval sjouwen, alleen al daarom mag je niets van het (grof)vuil meenemen. Bovendien wordt grof vuil in principe aan de gemeente aangeboden (gegeven dus) en daarmee is die eigenaar. Of het nu nog zo is, weet ik niet zeker, maar er was een aantal mensen dat een vergunning kreeg het doorzoeken en meenemen: de nachtvlinders werden ze genoemd.

het klinkt logisch dat als iemand iets weg doet en naar het vuilnis brengt dat die gene het niet meer wil hebben dus je steelt dan niet want het is niet meer van iemand.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100