Is homoseksualtiteit openlijk als een ziekte beschouwen strafbaar? BV in een collumn, boek enzovoort

En zo ja, waar valt dat dan onder?

Weet jij het antwoord?

/2500

Neen, dat behoort tot de vrijheid van meningsuiting.

In Nederland wordt dit smaad, laster of belediging. Aanzetten tot haat wordt ook gezien als misbruik van het recht op vrijheid van meningsuiting. Art. 137c: Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid Art. 137d: Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid Verschil met beledigingen: Beledigende uitlatingen hebben een andere logica dan haat zaaiende uitlatingen. De belediging is in eerste instantie afgestemd op het neerhalen van de status van de opponent (zijn of haar goede naam, reputatie, rang of stand). In het geval van haat zaaien daarentegen is niet de status van de tegenstrever in het geding, maar zijn bestaansrecht. Op haatsites wordt de tegenpartij dan ook geen meningsvrijheid gegund. Zij is niet alleen ‘minder’ of ‘onder’ maar verdient überhaupt geen respect. Haat is dan ook niet ontvankelijk voor informatie die de tegenpartij van ‘schuld’ ontlast. In Amerika komt vrijheid van meningsuiting wel op de eerste plaats (in de grondwet), en kunnen dus geen wetten tegen het zaaien van haat worden gemaakt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haat_zaaien

Nee, dat is niet strafbaar. Dat is dom. Als je een boek schrijft en je laat een van de personages in je boek deze mening verkondigen, dan mag dat gewoon. Nog niet zo lang geleden kwam de christelijke stichting Different in opspraak vanwege de therapie die ze aan homoseksuele mensen gaven. Ze leerden aan deelnemers om hun gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht te onderdrukken. Het probleem was dat deze ‘cursus’ werd vergoed door de zorgverzekeraars. Veel strenge religieuze stromingen verkondigen deze mening, en dat mag als "godsdienstvrijheid".

Feit is dat er nou eenmaal heel veel mensen en organisaties/instanties zijn op de wereld die homoseksualiteit als ziekte beschouwen en er zijn evenveel mensen die menen dat het aangeboren is. Als het aangeboren zou zijn dan is het misschien niet juist om het een ziekte te noemen aangezien het niet de gezondheid of welzijn van de persoon aantast? In Nederland is homoseksualiteit geaccepteerd en zeker niet opgenomen in een lijst met ziektes/aandoeningen en dus lijkt het mij dat je het niet een ziekte mag noemen net als je heteroseksualiteit ook niet een ziekte mag noemen dat zou onder belediging vallen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100