In hoeverre is een eigen risico rechtsgeldig?

Bij "gevaarlijke" activiteiten moet je vaak tekenen voor eigen risico:

Deelname aan een activiteit geschiedt geheel op eigen risico en de deelnemers is op de hoogte dat er geen bedrijfsverzekering is afgesloten voor deelname.

Dit staat vaak in de algemene voorwaarde.
Is dit rechts geldig als je dit ondertekend.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Op het moment dat jij het contract ondertekend vrijwaar jij het bedrijf van vervolging op het gebied van de arbowetgeving, jij loopt vrijwillig risico's die niet verhaald kan worden op derde. Voorbeeld: Een bedrijf organiseert een survival in de bergen, abseilen van grote hoogte is volgens de arbowet niet toegestaan, zonder vrijwillige afstand te tekenen van risico's mag de werkgever jou niet deel laten nemen aan de survival.

LET OP: IK BEN GEEN RECHTSGELEERDE <- je leest dit op eigen risico. Het is niet zo zwart wit. Als ik als baas, club of machthebbende jou een contract laat tekenen waarin jij je bereid verklaart een opdracht te volbrengen waarvan ik in aller redelijkheid kan verwachten dat je [zwaar] lichamelijk letsel zult oplopen danwel [grote] [im-] materiële schade zult oplopen, is dat niet rechtsgeldig. Er geldt altijd het redelijkheidsbeginsel [Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing alle belangen tegen elkaar af moet wegen.] in ons rechtssysteem. LET OP: IK BEN GEEN RECHTSGELEERDE <- je leest dit op eigen risico.

Bronnen:
http://www.deraadgevers.nl/woord/Redelijkh...

Volgens de Nederlandse wet ben je altijd aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of door opzet. Dit moet je dan ook erkennen in algemene voorwaarden. Rechters mogen algemene voorwaarden ongeldig verklaren als ze onredelijk bezwarend zijn. Een voorwaarde waarin de gebruiker (= de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus het bedrijf waarmee je een contract sluit) alle aansprakelijkheid afwijst is onredelijk bezwarend. Een rechter mag deze voorwaarde dus doorstrepen. Let erop: hiermee betekent dat er niets meer geregeld is voor aansprakelijkheid en dat de wettelijke regels gelden. Een algemene voorwaarde mag namelijk alleen maar doorgestreept worden, de rechter mag hem niet vervangen door een voorwaarde die niet onredelijk bezwarend is. Zie de bron voor een verdere uitleg en een voorbeeld van een zaak waarin een bedrijf alle aansprakelijkheid uitgesloten had en daardoor vervolgens voor schade op moest draaien die het, als het de algemene voorwaarden wel goed had geformuleerd, niet had hoeven betalen

Bronnen:
http://ictrecht.nl/contracten-en-algemene-...

Belangrijk voor de beantwoording van deze vraag is in hoeverre jij, als deelnemer, op de hoogte bent van het risico. Als je bungeejumpt weet je dat er risico's aan verbonden zijn. Als het bedrijf echter verzuimd het koord de juiste lengte mee te geven en je daardoor met je hoofd tegen de stenen slaat is het bedrijf alsnog aansprakelijk. Hetzelfde geldt als het bedrijf je niet redelijkerwijs op de risico's van de activiteit wijst. Als voorbeeld hebben we een crusiste die een rolschaats cursus krijgt. Ze komt ten val en overlijdt zelfs. Het bedrijf beriep zich op uitsluiting van aansprakelijkheid omdat dit contractueel was vastgelegd. De Hoge Raad oordeelt anders: "Die uitsluiting is onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid echter onaanvaardbaar en moet daarom buiten toepassing blijven. Daar komt nog bij dat uit dit eenzijdig door [bedrijf] opgestelde beding niet blijkt dat het ook geschreven is voor ernstige schadesoorten als bedoeld in art. 6:108 BW (rov. 4.13). " (LJN: AU4042). De reden van uitsluiting is onder andere dat de cursiste onvoldoende op de gevaren was gewezen en ook door de begeleidster er niet op was gewezen dat het raadzaam was een helm te dragen. Toegevoegd na 1 minuut: Oftewel: in hoeverre je op de hoogte bent van het risico en welke risico's redelijk zijn hangt heel erg van de zaak af. Daar is geen eenduidig antwoord in te geven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100