Is het juridisch gezien toegestaan gebruik te maken van gevonden voorwerpen?

Als je een voorwerp vindt ben je verplicht dit aan te geven bij de gemeente (of in een aantal gevallen de politie), daarna kun je het voorwerp in veel gevallen zelf bewaren tot een eventuele eigenaar het komt opeisen, na een bepaalde tijd kun je dan eigenaar worden.

Als de eigenaar komt is hij een redelijke vergoeding verschuldigd voor het bewaren / onderhouden van het voorwerp, je mag het voorwerp zelfs weigeren terug te geven als deze vergoeding niet is voldaan en als de eigenaar dit niet binnen een maand betaalt wordt hij geacht het eigendom op te geven.

Mag je juridisch gezien dan wel gebruik maken van een gevonden voorwerp, waarbij sprake kan zijn van slijtage of andere gebruikssporen?

Toegevoegd na 1 minuut:
P.S. als je bijvoorbeeld een fiets vindt, mag je er dan op rijden? Of een kledingstuk, mag je dat dragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Neen. Je bent immers geen eigenaar. En je hebt zelfs onderhoudsverplichtingen; als je het voorwerp zelf bewaart, moet je voor het onderhoud ervan zorgen. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele aantoonbare onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen een maand te vergoeden. Als de eigenaar niet op tijd betaalt dan word jij de eigenaar. (rest de vraag of je gevonden geld dan op de bank mag zetten om rente te beuren...)

Die eigenaar is jou niets verschuldigd als jij zijn eigendom gevonden hebt.Dus jij kunt geen beloning eisen of het weigeren aan de persoon terug te geven als zijn beloning jou niet bevalt daar het ZIJN eigendom blijft.Als hij jou een beloning wil geven is dat gewoon van zijn zijde,hij is niets verplicht.Maar jij hoeft zijn eigendom niet te onderhouden.Als jij een lederen jas vind bijvoorbeeld die in het leervet gezet moet worden omdat deze uitgedroogd is hoef jij dat niet te doen.De fiets die je hier als voorbeeld stelt zou ik niet op rijden daar hij het je knap moeilijk kan maken door te beweren dat jij deze ontvreemd hebt met een hoop gezeur als hij jou erop ziet rijden.Hij kan namelijk straks gaan beweren dat dat alles wat er aan stuk is door jou gedaan is.

Nee dat mag niet, na een jaar mag je er mee doen wat je wil. Hierbij is het 5de Burgelijk Wetboek van toepassing. 1 De vinder die aan de hem in artikel 5 lid 1 gestelde eisen heeft voldaan, verkrijgt de eigendom van de zaak één jaar na de in artikel 5 lid 1 onder a bedoelde aangifte of mededeling, mits de zaak zich op dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder of van de gemeente. 2 Is de zaak anders dan op haar vordering aan de gemeente in bewaring gegeven en valt zij onder de niet-kostbare zaken, aangewezen bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12 onder b , dan is lid 1 niet van toepassing en is de burgemeester drie maanden na de inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen of haar om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen. 3 Is de zaak in bewaring gegeven aan de gemeente en is noch lid 1, noch lid 2 van toepassing, dan is de burgemeester één jaar na de inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen of haar om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen. 4 De vorige leden gelden niet, wanneer de eigenaar of een ander die tot ontvangst van de zaak bevoegd is, zich daartoe heeft aangemeld bij degene die de zaak in bewaring heeft vóórdat de toepasselijke termijn is verstreken of, in de gevallen van de leden 2 en 3, op een tijdstip na het verstrijken van de termijn, waarop de gemeente de zaak redelijkerwijs nog te zijner beschikking kan stellen.

Wanneer je als particulier een voorwerp vind ben je verplicht hiervan aangifte te doen. Je hebt de keus het gevondene in bewaring te geven bij de gemeente of politie. In de praktijk komt het er over het algemeen op neer dat het gevondene afgegeven dient te worden bij de politie en heb je er verder niets meer mee te maken. Het in bewaring geven aan de particulier die het gevonden heeft zal in de praktijk dan ook tot de zeldzaamheden behoren. Ligt het gevondene in bewaring bij gemeente of politie zijn daaraan kosten verbonden (personeelskosten,opslagkosten en evt. onderhoudskosten). Wanneer je echter als particulier iets in bewaring houdt (wat zoals gezegd een zeldzaamheid zal zijn) heb je niet het recht "kosten" in rekening te brengen,want je maakt zelf geen kosten om iets te bewaren en dus heb je ook geen recht op vergoeding van wat dan ook. Wanneer de rechtmatige eigenaar zijn verloren artikel komt ophalen binnen de daartoe gestelde termijn van 1 jaar ben je verplicht dit aan hem terug te geven. Je kan hem/haar niet verplichten "kosten" te betalen,want die zijn er niet. Toegevoegd na 5 minuten: Voor wat betreft gebruik maken van het gevondene is het antwoord heel eenvoudig: Het is niet jouw eigendom dus dien je,je ook als zodanig te gedragen en GEEN gebruik te maken van hetgeen je gevonden hebt. Doe je dit toch ben je zelfs strafbaar bezig en/of dien jijzelf als de rechtmatige eigenaar zijn spullen komt ophalen een vergoeding (huur en waardevermindering) voor het gebruik van zijn/haar spullen te betalen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100