Als een volwassen iemand onder voogdij staat, mag een contract wat hij gesloten heeft of een koop die hij gedaan heeft wettelijk worden ontbonden?

Is dit wettelijk te onderbouwen? De persoon staat niet onder curatele, maar het beheer van het geld ligt bij iemand die zijn voogdij heeft.

Toegevoegd na 1 uur:
Extra toelichting: De persoon is al tientallen jaren volwassen, en is nog niet zolang onder mentorschap, in ieder geval niet sinds zijn jeugd. Zoals ik het nu lees op internet (nu ik de juiste benamingen heb dankzij jullie, tx), gaat dit over mentorschap. Dus ipv voogdij moet zijn mentorschap. Zonder juridische tussenkomst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn 3 vormen van toezicht op volwassenen, dat zijn:mentorschap, bewind en curatele. Voogdij geldt alleen voor minderjarigen. Als iemand een contract afsluit, voordat hij onder 1 van deze 3 vormen van toezicht staat en derden willen dat contract ontbonden zien, zullen ze hun gelijk moeten halen bij de rechter. Toegevoegd na 3 uur: De vraag die nu nog resteert is: Wanneer is die persoon dat contract aangegaan? Voor er een mentor werd aangesteld, of daarna? Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon waarvoor mentorschap is ingesteld is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen. De rechter kan voor de personen die niet in staat zijn hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen een mentorschap instellen. Het mentorschap is beschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW 1:450 e.v.). De mentor vertegenwoordigt de betrokkene waarvoor hij mentor is in en buiten rechte in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene is dan onbevoegd rechtshandelingen te verrichten inzake deze aangelegenheden. De wet bepaalt onder meer dat de mentor beslissingen neemt namens de betrokkene, maar ook dat de mentor advies geeft waar het niet-vermogensrechtelijke zaken betreft. Bovendien schrijft de wet voor dat de mentor de betrokkene zoveel mogelijk betrekt bij de vervulling van zijn of haar taak en bevordert dat de betrokkene (rechts)handelingen zelf verricht indien hij of zij daartoe in staat is. .

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mentorschap_(...

niet mogelijk definitie van voogdij: Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100