wetboek, waar staat iets over fotograferen vanaf openbaar terrein?

Daarnet stond ik als fotograaf van een plaatselijke nieuws site te fotograferen bij een woningbrand, ik stond op de openbaren weg en fotografeerde het huis waar het was, als het goed is mag dit volgens de wet wat ik gehoord heb, de bewoonster was niet helemaal te spreken.
Weet iemand in welke wet dit staat dat dit toegestaan is, of waar hier iets over staat?
Namelijk ben ik bezig hierover een brief op te stellen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Je mag fotograferen wie en wat je wilt. De enige uitzonderingen zijn staatsgeheime objecten (al zul je die niet snel voor je lens krijgen) en situaties waarin je vooraf afgesproken hebt dat je geen foto's mag maken. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding in een fabriek of een bezoek aan een discotheek. Klik op de link en ga naar het hoofdstuk: Mag ik iemand op de openbare weg fotograferen? http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/beperkingen/#openbarefoto Maar publiceren van foto's van personen mag niet zomaar. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten. Dit heet het portretrecht. Op grond van zijn portretrecht mag de geportretteerde bijvoorbeeld de foto zelf kopiëren en zelfs publiceren, mits de naam van de fotograaf maar genoemd wordt. Een portret dat zonder opdracht is gemaakt, mag alleen worden gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de geportretteerde in gevaar komt. In veel gevallen gaat het dan om een privacybelang. Als de foto nieuwswaarde heeft, moet dit privacybelang worden afgewogen tegen het belang van vrije meningsuiting. Toegevoegd na 4 minuten: Omdat ik zelf ook heel veel fotografeer weet ik dit: wat je mag en niet mag fotograferen zal niet in EEN wet staan, maar in een heel kluwen wetgeving, dat elkaar op bepaalde punten nog zal tegenspreken, en waarvan een rechter zal moeten bepalen welke wetgeving nu belangrijker is dan de andere etc.

Het is niet te vatten alleen in artikel 7 van de grondwet, hiervoor heb je ook een schipslading aan andere wetgeving en jurisprudentie nodig om exact te weten wat mag en wat niet mag. Regel 1 Foto's gemaakt vanaf openbaar terrein mogen gepubliceerd worden als de foto niet expliciet een persoon in beeld brengt en het persoon daarvoor geen toestemming geeft. Regel 2 Foto's gemaakt op andere plaatsen mogen gepubliceerd worden als ze de maatschappij dienen, ook het portretrecht vervalt dan (persvrijheid). Aan de hand van deze regels komt dan de vraag heb jij een officiële perskaart, je werkt namelijk voor een nieuwsdienst. Als je een perskaart hebt kan je tegen de vrouw aangifte doen wegens belemmering van de persvrijheid, heb je geen perskaart kan je mevrouw duidelijk maken dat elke foto gemaakt van de openbare weg waar geen personen op geportretteerd zijn gepubliceerd mogen worden en alle andere foto's zelfs voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Ook kan mevrouw ook niet terugvallen op de privacywetgeving, als het te zien is vanaf een openbaar terrein is het al in de openbaarheid. Dat je direct gestopt bent met het maken van foto's is alleen maar te roemen, een brand in huis is een emotioneel gebeuren waarbij gemoederen van de slachtoffers hoog op kunnen lopen, zeker nu in het Brabantse Land een fotograaf van branden veroordeeld is voor brandstichting.

Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Onder portret wordt in dit verband verstaan elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht. Dit artikel behandelt slechts de situatie in Nederland. De regels Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen grond om het maken van de foto zelf te verbieden. In de woorden van de Auteurswet: Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet. Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter een belangenafweging maken.[2] De rechter zal daarbij zo nodig ook rekening houden met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten: privacy-overwegingen. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen. Commerciële belangen – een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising. De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de foto in zijn eer aangetast kan voelen. De wijze van afbeelden is schadelijk voor het imago van de persoon. De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat. groet

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100