heeft de politie ook toestemming nog om in je tuin te mogen komen of hebben ze daar ook huiszoekingsbevel voor nodig

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is daar een huiszoekingsbevel voor nodig, anders is het schending van privacy. U kunt hem daar voor aangeven

Bij een heterdaad is geen huiszoekingsbevel nodig, bijvoorbeeld als ze een dief achterna zitten die zich in je tuin verstopt.

zonder jou toestemming mogen ze de tuin niet betreden mits ze een huiszoekingsbevel hebben .

Het is helemaal afhankelijk van de situatie, of er een machtiging van de Officier van Justitie nodig is, om de tuin te mogen doorzoeken. In de volgende situaties is de machtiging niet nodig ( soms is melding achteraf aan de OvJ voldoende, als er niet gewacht kan worden op het verkrijgen van de machtiging): Wet Wapens en Munitie Art 49 De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren kunnen te allen tijde op plaatsen waar zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat wapens of munitie aanwezig zijn, ter inbeslagneming doorzoeking doen. Artikel 55 1.In geval van ontdekking op heeter daad van een misdrijf kan ieder, ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner en van de plaatsen, genoemd in artikel 12 van de Algemene wet op het binnentreden (Stb. 1994, 572). 2.Zoowel in geval van ontdekking op heeter daad als buiten dat geval kan iedere opsporingsambtenaar, ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden.   Artikel 55a 1.In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan iedere opsporingsambtenaar ter aanhouding van de verdachte elke plaats doorzoeken. Hij behoeft daartoe de machtiging van de officier van justitie, behoudens het geval van dringende noodzakelijkheid. In het laatste geval wordt de officier van justitie onverwijld van de doorzoeking op de hoogte gesteld. 2.Indien de officier van justitie aan een opsporingsambtenaar een machtiging heeft verleend ter aanhouding van de verdachte een woning zonder toestemming van de bewoner te doorzoeken, is voor het binnentreden in die woning door de betrokken opsporingsambtenaar geen machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist.

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/index.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100