In hoeverre is mijn huisbaas verantwoordelijk voor verlichting?

Heb een winkel + woonruimte gehuurd. Verlichting valt steeds gedeeltelijk uit. Bedrading deugd niet. Huisbaas wil hier niets aan doen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Je huisbaas is verantwoordelijk voor de bedrading die standaard in de winkel en woonruimte behoort. Alles wat je verder zelf of voor jou door mensen zelf is aangelegd behoort tot jou afdeling

Als het om bedrading gaat, welke in muren, plafonds, etc loopt, dan is het de verantwoording van de huisbaas. Gaat het om bedrading die je zelf aangelegd hebt of problemen in de armaturen, dan is het jouw probleem.

Raadpleeg je huurovereenkomst en neem evt kontakt op met electriciteits bedrijf. Laat hem de instalatie controleren en stuur de bevindingen naar de verhuurder. Neem contact op met huurcomm en gemeente. En .... zoek nieuwe en veilig pand.

De verhuurder informeert de betrokken huurdersorganisatie op verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk over zijn beleid, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat van invloed is op de directe woon- en leefsituatie van de betrokken huurders en dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. Dit recht op informatie omvat in elk geval informatie over de volgende onderwerpen: a het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving; b het slopen van woongelegenheden; c het toewijzings- en verhuurbeleid; d de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur; e het beleid inzake de huurprijzen; f de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen. Simpel weg, uw huisbaas is aansprakelijk tenzij anders vermeld in uw contract. Bekijk de bron voor meer informatie.

is de bedrading in het geheel slecht dan is dit echt voor de verhuurder aangezien het vervangen of deugdelijk maken onder groot onderhoud valt. Als met betrekking tot het onderhoud aan het gehuurde niets in de overeenkomst geregeld is, dan geldt dat het geringe en dagelijkse onderhoud voor uw rekening is en dat het overige ("groot") onderhoud voor rekening van verhuurder is. Partijen zijn vrij om de onderhoudsverplichtingen naar believen te regelen. Gebruikelijk en billijk is, dat u het onderhoud binnen het gehuurde voor uw rekening neemt en uw verhuurder het onderhoud buitenshuis. Eveneens billijk is, dat uw verhuurder datgene herstelt of vernieuwt wat ondanks normaal onderhoud versleten is of in het ongerede geraakt is. Als hierover niets in het contract vermeld staat geldt automatisch dat uw verhuurder voor deze verplichtingen staat. Gebrekenregeling Sinds 1 augustus 2003 is de positie van de huurder bij gebreken en achterstallig onderhoud versterkt door het invoeren van de gebrekenregeling in de huurwet. De verhuurder moet grotere gebreken nu altijd verhelpen. Wanneer de verhuurder bij het aangaan van de huur bekend was met de gebreken en deze moedwillig verzwegen heeft voor de huurder, dan kan de verhuurder verplicht worden tot herstel, tot verlaging van de huurprijs en/of schadevergoeding. Daarnaast heeft de huurder de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zelf het gebrek te herstellen, op kosten van de verhuurder. Ook bij deze nieuwe regeling mogen huurder en verhuurder hierover andere afspraken maken in de huurovereenkomst. Tenzij het gaat om gebreken die de verhuurder kende of behoorde te kennen en de huurder daarvan niet op de hoogte was. De verhuurder kan bestaande gebreken uitsluiten van de gevolgen van de gebrekenregeling. Ook kan hij bijvoorbeeld in het contract opnemen dat hij niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een gebrek dat ontstaat na het aangaan van de huur, of die hij bij het aangaan van de huur niet kende. meer informatie kan je vinden via de link, zo hier ook een modelbrief inzake herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan een (bedrijfs) pand. dit gaat over een horeca pand, maar de wettelijke bepalingen zijn op elk bedrijfspand van kracht. succes!

Bronnen:
http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=5712

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100