Parkeerproblemen: Mag je parkeren op een doorgaande weg voor/ op een drempel (zoetermeer).

Rond het aivd in zoetermeer hebben wij veel parkeerproblemen. Mensen komen zelfs hun auto bij ons in de straat zetten en gaan met een vouwfiets naar hun werk.. Parkeerbeheer en de politie treden nauwelijks op.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mij lijkt 't erg logisch dat dit niet mag omdat je door een geparkeerde auto(op een verhoging) niet goed kunt zien of er iemand achter loopt e.d.

Ik zie geen reden waarom het niet zou mogen. De drempel is gewoon onderdeel van de weg, dus als je op de weg mag parkeren mag je dat volgens mij op de drempel ook. Maar drempels worden vaak gelegd voor/op kruisingen en rond het parkeren in de buurt van kruisingen/oversteekplaatsen etc. zijn aparte regels. Uiteraard blijft de hoofdregel in het verkeer dat je elkaar niet mag hinderen of in gevaar brengen. Dus kun je kijken of ze ernstig de doorstroom verhinderen. Ook kun je kijken of de hulpdiensten er goed door kunnen, zo niet kun je de politie wijzen op die gevaarlijke situatie. Ps. De politie inschakelen is niet eens altijd nodig, als het vaak dezelfde mensen zijn zou je ze ook eens aan kunnen BELEEFD aanspreken en ze wijzen op de alternatieven in de buurt.

Als er geen expliciet parkeerverbod is, mag je gewoon op een verkeersdrempel parkeren. Daarnaast is het ook niet verboden om je auto te parkeren en daarna met de fiets verder te gaan. Ik snap wel dat het vervelend is voor de bewoners, maar de politie hoeft daar niets aan te doen.

Ja da mag. Zie onderstaande wanneer/waar je niet mag parkeren. Parkeren Artikel 24 1 De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland | 19 vijf meter daarvan; b. voor een inrit of een uitrit; c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg; d. op een parkeergelegenheid: 1 voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven categorie of groep voertuigen; 2 op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven; 3 op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden. e. langs een gele onderbroken streep; f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend. 2 Indien onder de borden E4 tot en met E8, E12 en E13, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende ge- of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren. 3 De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren. 4 Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E13, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd. Artikel 25 (Gaat over parkeerschijven) Artikel 26 1 Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd: a. een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte; b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland | 21 waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt; c. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig. 2 Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100