wat betekent gedoogd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Gedogen is iets oogluikend toestaan: men staat er officieel, in theorie, niet achter, maar accepteert het toch omdat het in de praktijk onbegonnen werk is om het te verbieden. Zo wordt bijvoorbeeld de verkoop van soft drugs in coffeeshops al jarenlang gedoogd in Nederland. De wet schrijft eigenlijk voor dat het niet mag, maar we zien het door de vingers uit pragmatische overwegingen.

oogluikend toegestaan!

Gedoogbeleid is het beleid van een bestuursorgaan om overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Men ziet af van het toepassen van handhavingsmiddelen. Gedoogbeleid kan het gevolg zijn van het onvermogen van handhavende instanties om bepaalde wetten te handhaven, maar kan ook een bewuste keus zijn als een wet of de handhaving ervan als niet zinvol wordt gezien, terwijl een wijziging of intrekking van de betreffende wet politiek te gevoelig ligt. Het gedogen kan actief of passief gebeuren. Het actief of uitdrukkelijk gedogen wordt in een gedoogbeschikking vastgelegd. Is het afgeven van een gedoogbeschikking nog niet mogelijk dan kan men ambtelijk gedogen. Bij passief of stilzwijgend gedogen heeft het bestuursorgaan kennis van een overtreding maar treft geen maatregelen en treedt niet op.

Gedogen is toestaan. Ik gedoog jou in mijn directe omgeving, ik sta toe dat jij rond om mij heen hangt.

Het door de vingers zien