Hoe begin je een vereniging? Wat komt er bij kijken? Is het te vergelijken met het maken van een ondernemingsplan?

Toegevoegd na 12 minuten:
Statuten is het verplichte gedeelte, bedankt voor de antwoorden maar is er ook een voorbeeld van een concrete invulling? En misschien ook de kosten die er aan gebonden zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vereniging oprichten Een vereniging wordt opgericht door minimaal 2 personen. De belangrijkste regels van de vereniging staan in de statuten. Bij de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting is een akte van de notaris verplicht. In de statuten staan de volgende zaken: * naam en vestigingsplaats van de vereniging; * doel van de vereniging; * verplichtingen van de leden tegenover de vereniging; * manier waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen; * wijze benoeming en ontslag bestuurders; * bestemming batig saldo na ontbinding. Naast statuten gebruiken veel verenigingen een huishoudelijk reglement met specifieke regels. De Kamer van Koophandel kan je verder van meer informatie voorzien.

Bronnen:
http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/rechtsv...
http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/stichti...

"Oprichten vereniging", kijk eens op onderstaande site en je wordt wijzer.....!

Na je vorige vraag, ook weer deze, http://www.verenigingen.nl/

Er bestaan twee soorten verenigingen. Ten eerste een vereniging met notariele akte en een vereniging zonder notariele akte. De eerste vereniging is een handelsbevoegde persoon die aansprakelijk gesteld kan worden. Hierbij kunnen de leden van de vereniging buiten schot blijven. De bestuurders zijn in het algemeen wel aansprakelijk. Dit is afhankelijk van hoe het in de akte van oprichting geregeld is. De andere vereniging is niet handelsbevoegd. Alle leden kunnen eventueel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van daden van de leden van een vereniging. Bij de Kamer van Koophandel zijn draaiboeken te koop over hoe je een vereniging kan oprichten die handelsbekwaam is. Dus met akte van oprichting.