Mag je de door een psychiater ( en wel tijdens jouw reintegratie ) voorgeschreven medicijnen principieel weigeren?

Via de bedrijfsarts wordt er een psychiater ingeschakeld.
Het principieel weigeren houdt in dat ik van mening ben dat alle bewustzijnsveranderende medicijnen drugs zijn en gif voor je lichaam.
Kan het weigeren van de voorgeschreven medicijnen betekenen dat je niet meewerkt tijdens de reintegratie?
Zou ontslag het gevolg kunnen zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wat er tussen jou en je behandelend arts gebeurt is geheim. Alleen met jouw toestemming mag die psychiater informatie verstrekken en dan is het ook nog gebruikelijk aan een andere arts, bijvoorbeeld die bedrijfsarts. Of je medicijnen als vergif zou moeten beschouwen hangt van de afweging tussen het therapeutische effect - word je er beter van - en de bijwerkingen af. Psychofarmaca zijn daarbij niet wezenlijk anders dan andere medicijnen. Speel altijd open kaart met je behandelend arts. Als jij geen medicijnen neemt en dat verzwijgt dan trekt die arts de verkeerde conclusies die zich uiteindelijk tegen je kunnen keren. Bespreek het. Meestal zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Toegevoegd na 16 minuten: Je bent absoluut niet verplicht om medicijnen te nemen maar als de psychiater het als de enige mogelijkheid ziet om jou adequaat te behandelen kan dat wel tot beëindiging van de behandeling leiden. In dat geval moet je weer met de bedrijfsarts aan de slag om andere mogelijkheden te bespreken. Of je die ruimte zult krijgen weet je hoogstwaarschijnlijk beter dan ik.

Ja. Ontslag zou het gevolg kunnen zijn als je weigert mee te werken met het re-integratie process. Uiteraard kan je met de psycho in gesprek gaan over het gebruik van medicijnen en of een andere psychiater benaderen.

Je mag dat zeker weigeren. Dat blijft trouwens ook tussen de psychiater en jou. Medicijnen worden overigens altijd in overleg voorgeschreven.

Ik zou me gewoon lekker die pillen laten voorschrijven door die zielenknijper en ze domweg niet innemen. Ik zou me iig nóóit laten dwingen om troep in te nemen die ik niet wil.

Je bent baas over je eigenlichaam en als je niet eens bent met de medicijnen hoef je ze niet in te nemen. Volgens mij mogen ze je niet ontslaan omdat je geen medicijnen in wilt nemen. Toegevoegd na 2 minuten: Deze site ben ik vergeten er bij te doen het gaat over het wel en niet mogen ontslaan. http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13748&hoofdmenu_item_id=1375&rubriek_item=391922&rubriek_id=391817&set_id=2250&doctype_id=6&link_id=74540

Bronnen:
http://www.zielenknijper.nl/?cx=0119900124...
http://www.zielenknijper.nl/antidepressiva...
http://www.zielenknijper.nl/zelfmoordrisic...
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0....

je bent nooit verplicht medicatie in te nemen waar je niet achter staat en je niet in kunt vinden. dit kan effect hebben op je werksituatie, je werkverhouding met je baas. ontslag tot gevolg... misschien. zover is het nog niet. als ik jou was zou ik gaan praten met een paar mensen die je wellicht kunnen helpen beter zicht te krijgen op de ontstane situatie. dat zijn volgens mij je huisarts, en een bedrijfs-maatschappelijk werkster, als jouw bedrijf die heeft. zo niet dan is er nog het algemeen maatschappelijk werk om je mogelijk te ondersteunen. ik wens je hoe dan ook sterkte en succes met deze penibele situatie.

Het is je eigen verantwoordelijkheid er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je weer aan het werk kan. Als je weigert opm medicijnen te nemen die je daarmee volgens de deskundigen kunnen helpen zal je zelf met een goed alternatief moeten komen. Als je binnen twee jaar niet weer aan het werk kan ga je de WIA in en daar wordt je helemaal niet blij van. Of je daar nu wel of niet zelf iets aan hebt kunnen doen. Het mag dus wel.

Je mag medicijnen wel weigeren maar de vraag is of dat ook verstandig is.Bespreek het met je psychiater en als jij dan nog steeds geen medicijnen wilt en je psychiater het er niet mee eens is dan zou je de pvp ( patienten vertrouwens persoon ) kunnen inschakelen. Bij deze persoon kun je terecht met je verhaal als je het niet eens bent met je behandelaar/psychiater/arts en jullie er samen niet uitkomen. Er bestaan wel dwang maatregelen als je medicijnen weigert maar dat is als je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving en gebeurd niet zomaar. Als je medicijnen weigert en je psychiater vind dat jou behandeling daardoor niet goed voortgezet kan worden dan bestaat de kans dat je met ontslag moet er zijn folders verkrijgbaar over rechten en plichten,dwang middelen en maatregelen en over de pvp heel veel succes Toegevoegd na 9 minuten: toevoeging: hoe het zit met ontslag&werk kun je het beste navraag doen bij je bedrijfsarts