Hoe wordt het BurgerServiceNummer (Sofinummer) bepaald en door wie?

Weet jij het antwoord?

/2500

De overheid bepaalt je BurgerServiceNummer. Als je een kind aangeeft bij de gemeente krijgt deze automatisch een BSN. Ook als iemand de Nederlandse nationaliteit aanneemt krijgt deze een BSN toegekend van de gemeente waarin hij woonachtig is. De bepaling gebeurt dus automatisch via een computersysteem.

Zover ik weet wordt het BSN uitgedeeld door de gemeente, bij eerste inschrijving. Dit BSN moet voldoen aan de 11-proef om geldig te zijn: als je BSN abcd.ef.ghi zou zijn, dan zou dus 9xa + 8xb + 7xc + 6xd + 5xe + 4xf + 3xg + 2xh - i deelbaar moeten zijn door 11. Het SoFi-nummer bestaat officiëel niet meer, en mensen die dit hadden hebben nu het identieke BSN. BSN's worden in principe op volgorde van aanvraag uitgedeeld, zonder onderscheid van woonplaats e.d. Enkel te simpel te kraken BSN's worden voor circulatie vermeden.