Vanaf wanneer is iets een traditie?

Hoeveel keer moet iets plaatgevonden voordat je het een traditie mag noemen? 5 keer? 10 keer? 2 keer met het voornemen er 10 van te maken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een traditie is een traditie zodra iemand het ee traditie vindt. Als ik vanaf vandaaf 1x per jaar vla eten, een traditie beschouw, is dat het ook. Hoevaak het eerder is voorgekomen, doet er niet toe, ook het aantal mensen dat eraan meedoet niet. Het klinkt heel raar, maar tradities worden elke dag geboren en sterven ook elke dag weer uit. Denk er maar eens over na.

heb ook geen idee of daar iets over staat beschreven, lijkt mij niet. ik heb ook zo m'n eigen tradities. zelf bedacht en uitgevoerd... is goed voor je, om tradities te hebben. vind ik. het hoort volgens mij wel een beetje bij normen en waarden en principes thuis en ook enige regelmaat in het menselijke leven... da's fijn.

Iedereen heeft wel tradities en daar zijn geen getallen voor denk ik. Een traditie groeit maar kan ook weer wijzigen in een andere traditie. Wij hadden bv. een familie weekend toen mijn schoonouders nog leefden en na hun overlijden hebben we dat nog doorgedaan tot de groep te groot werdt. Nu is de traditie er nog maar dan in een kleiner verband.

Het doorgeven van gewoonten en gebruiken van generatie op generatie noemen wij ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het latijnse woord ‘traditio’ en betekent overhandiging. Het overhandigen van cultuur aan de volgende generatie. Tradities vormen onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. Zonder tradities zou je overal over moeten nadenken: ‘zal ik het zus of zo doen’. Nu doe je veel dingen onbewust,’ zoals het altijd al gedaan is’. Vroeger leerde je een ambacht van je vader en koken van je moeder. Wat niet mocht en wel moest, leerde je van je ouders, buurt- en dorpsgenoten, vrienden en bekenden. De wereld was toen nog heel ‘klein’. Vandaar dat vele oude tradities een lokaal karakter hebben. Mensen voelden zich toen nog geen ‘Nederlander’, laat staan Europeaan. Zij voelden zich Tilburger, of nog beter Heikantenaar. Tradities veranderen maar heel langzaam. Gewoonten en gebruiken zitten opgeslagen in het collectieve geheugen van een samenleving. In onze tijd is het tempo van veranderingen enorm toegenomen. De laatste 50 jaar is er meer veranderd in onze cultuur dan in de periode tussen 1500 en 1800. Tradities veranderen sneller dan ooit. Overlevering van generatie op generatie lijkt daardoor minder belangrijk geworden. ‘Trends’ lijken in de plaats gekomen van tradities. Trends passen bij onze huidige, snelle en vluchtige tijd; die wisselen elkaar in hoog tempo af. Terwijl tradities door trends verdreven lijken te zijn, wordt als gevolg van de snelle veranderingen in onze tijd juist veel betekenis toegekend aan tradities. Door de grote veranderingen zijn wij bewust dat het vroeger anders ging. Vroeger deed je hetzelfde als je ouders en was geschiedenis niet zo belangrijk, omdat er weinig veranderde. Wij weten dat onze wereld anders is dan die van onze ouders en grootouders. Je hoeft helemaal nog niet zo oud te zijn om te kunnen zeggen: “Ik weet nog dat de eerste faxen kwamen”. En eigenlijk is de fax ook al weer een beetje ouderwets. Nu verandert alles zo snel dat een bezinning op de eigen wortels nodig is om te weten wie je bent. Trends zijn vluchtig, terwijl mensen behoefte hebben aan vastigheid. Vandaar de grote belangstelling voor tradities en volkscultuur. De vraag betreft dus trends en geen tradities.

Bronnen:
http://users.telenet.be/kbov/wat_is_volksc...

Na 3 familieweekenden noemen wij dat een traditie. Dus het maakt niet veel uit.