Als je kinderloos en alleenstaand overlijd, wie erft jouw schulden?

Stel je bent alleenstaand, geen kids etc. Je hebt schulden en je overlijd plotseling. Wie betaald dan jouw schulden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als er geen erfgenamen zijn of andere partijen zijn die de afwikkeling van de erfenis op zich nemen, dient de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap gemeld te worden bij het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dit kan gebeuren door bv de Gemeente of woningcorporaties. Let wel: in een testament wordt altijd minstens één erfgenaam aangewezen dus die situatie laat ik buiten beschouwing. Of een nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is betekent dat er geen erfgenamen zijn, niet bekend zijn of deze niet bereid zijn de nalatenschap op zich te nemen. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt eerst of de nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is, zo ja dan wordt onderzocht of zij de nalatenschap af kunnen wikkelen. Als het Rijksvastgoedbedrijf besluit de nalatenschap af te wikkelen wordt zorgvuldig onderzocht welke manier van afhandelen geschikt is. Hangt af van de samenstelling, de grootte van de nalatenschap en hoe ingewikkeld de afwikkeling is. Er wordt een zoektocht op touw gezet te beginnen bij de basisadministratie en eindigend bij het Centraal Bureau voor Genealogie tot in de zesde graad. De kosten die gemaakt worden voor de afwikkeling worden in mindering gebracht op de erfenis. Als niet bekend wordt of er absoluut in de toekomst geen aanspraak gemaakt zal gaan worden op geld dat overblijft uit een nalatenschap, dan wordt dit geld gestort in de consignatiekas van het Ministere van Financiën. Hier blijft het twintig jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Eerst worden met het geld de schulden afbetaald. Als de schulden hoger zijn dan het totaal van de erfenis hoeft de Nederlandse Staat niets bij te betalen, precies zo wanneer een erfgenaam beneficiair aanvaardt. Zijn de schulden van de nalatenschap dus hoger dan de opbrengst in waarde van geld, of zijn er zelfs alleen maar schulden dan geldt: OP=OP. Wat er allemaal in de kelders van het Ministerie van Financiën staat, zelfs een urn met de as van de eenzame erflater https://www.ad.nl/nieuws/de-erfenis-moet-naar-iemand~aafe1c8d/

Toegevoegd op 03 juli 2019 19:16: tekst