Weet iemand een voorbeeld van een land dat een democratie is, maar geen rechtsstaat?

Ik ben voor mijn presentatie op zoek naar een land dat wel een democratie heeft, maar geen rechtstaat is, weet iemand hier misschien een voorbeeld van?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dat is heel simpel. Een democratie zonder rechtsstaat is heel gevaarlijk. Deze soorten landen zijn er niet

Eigenlijk heb ik al een voorbeeld gegeven als antwoord op je vorige vraag. Lees dat nog even na. Het begrip rechtsstaat kent niet een in beton gegoten definitie. Als het aankomt op het noemen van voorbeelden van niet-rechtsstatelijke landen waar wél democratie is, moet je goed nadenken welke definitie van een rechtsstaat je hanteert en hoe je een staat toetst aan die definitie. Onder staatsrechtkundigen (nationaal en internationaal) bestaat discussie over de rechtsstatelijkheid van een aantal landen. Van sommige van die landen staat vast dat van democratie wel sprake is. Een voorbeeld is Turkije. Er zijn mensenrechten (kernelement van een rechtsstaat) maar in de praktijk blijkt dat deze te pas en te onpas willekeurig terzijde worden geschoven door de Turkse overheid. Er is op papier een onafhankelijke rechterlijke macht, maar in de praktijk worden kritische rechters zonder proces ontslagen. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van zaken die tegen de beginselen van een rechtsstaat in gaan. Het is dus goed te beargumenteren dat Turkije wel een democratisch land is, maar geen rechtsstaat of althans niet als een rechtsstaat functioneert. Een ander recent voorbeeld van een democratisch land waar de rechtsstatelijkheid wordt bedreigd is Polen. Op dit moment worden in Polen hervormingen doorgevoerd die de scheiding der machten ernstig aantasten. De regering krijgt veel zeggenschap over de rechters waardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar komt. Het is te vroeg om te zeggen dat Polen daarmee geen rechtsstaat meer is, maar het is een goed voorbeeld om te zien hoe democratisch verkozen volksvertegenwoordigers een rechtsstaat om zeep kunnen helpen. Daarmee zie je ook meteen (nogmaals) dat democratie en rechtsstatelijkheid niet samen hoeven te gaan.