ik betaal mijn huur woning telkens te laat, kan dit consequenties hebben ?

Ik betaal mijn huur woning pas derde week van de maand, meestal binnen de herrinering, heb hoge onkosten gehad laatste tijd daarom moet ik wel, heb geen achtetstand alleen betaal te laat, kan dit consequenties hebben.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat kan zeker gevolgen hebben.  Onderstaande tekst is op VERhuurders gericht maar de mogelijke gevolgen als huurder kun je eruit afleiden. @ de wettelijke rente wordt in rekening gebracht.  @ de huurovereenkomst kan met toestemming van de rechter worden ontbonden. Een maand te laat betalen, kan al voldoende zijn. De rechter houdt rekening met feiten en omstandigheden. Bijv. heeft de verhuurder consequent tegen deze vorm van wanbetaling opgetreden? Ook worden belangen van de huurder en verhuurder tegen elkaar afgewogen; als er inwonende minderjarige kinderen zijn, legt dat een bepaald gewicht in de schaal. "Nieuwsbrief oktober 2013 DE HUUR VOORTDUREND TE LAAT BETAALD KRIJGEN, WAT TE DOEN? Elke maand de huur aan het einde van de maand betalen – en dus niet de huur een maand vooruit betalen – betekent in veel gevallen dat de huurder te laat is met betalen van de huur. Kun je als verhuurder optreden tegen een huurder die weliswaar iedere maand huur betaalt, maar te laat? Verplichtingen huurder Op grond van artikel 7:212 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht de huurprijs op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen. In veel huurovereenkomsten staat opgenomen dat de huurprijs op een bepaald tijdstip – meestal voor aanvang van een nieuwe maand of kwartaal – voldaan moet zijn. Als de huurder niet voor het overeengekomen tijdstip betaald heeft, dan zal hij volgens artikel 6:83 sub a (betreffende de fatale termijn) direct in verzuim zijn. Een voorafgaande ingebrekestelling zoals vermeld in artikel.6:82 BW is dan niet vereist. Rechtsgevolgen Als de huurder van rechtswege in verzuim is met zijn huurbetaling, dan is de huurder over de achterstallige huur om te beginnen wettelijke rente verschuldigd aan de verhuurder (ex. artikel 6:119 BW). Voorts kan de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vorderen op  (ex. artikel 6:265 lid 2 jo. 7:231 BW). Het is echter aan de rechter om te beoordelen of de tekortkoming in de betalingsverplichtingen van de huurder ernstig genoeg is om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen. Dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Veelal is een betalingsachterstand van drie maanden voldoende om ontbinding te rechtvaardigen. Echter, het stelselmatig te laat betalen – ook al is het maar één maand - kan ook een omstandigheid zijn die ontbinding rechtvaardigt. Daarbij is wel van belang dat de verhuurder consequent optreedt tegen de wanbetalende huurder. (...)"

Bronnen:
http://amsteladvocaten.nl/nieuwsbrieven/st...

Verstandig is het niet om continu te laat te betalen. Je hebt wel degelijk iedere maand achterstand, omdat je iedere maand te laat betaalt. Het loopt niet op omdát je betaalt. Maar je hebt wel degelijk achterstand...iedere maand weer en daarmee bouw je een slechte naam op, wat de reden ook mag zijn, buiten jouw schuld of niet, doet er niet toe. Je hebt een huurcontract en houd je daar niet aan. Het beste wat je kunt doen, naar mijn idee, is contact opnemen met verhuurder (wbv/particulier) en daar vertellen wat het probleem is -waarom- je zo laat betaalt. Geloof me , men is veel begripvoller als er kennis van zaken is en men niet alleen maar aan je denkt als aan die huurder die altijd achterstand heeft. Neem contact op met de wbv(?) en vertel je verhaal, misschien hebben zij wel een hele simpele manier om dit op te lossen, want je begrijpt zelf wel dat dit niet eeuwig kan voort duren. Succes! Toegevoegd na 4 minuten: (uit de bron:) Op de zitting had de huurder de hele huurachterstand alsnog voldaan. Toch vond het gerechtshof het feit dat de huurder structureel te laat had betaald zo ernstig dat de huurovereenkomst op basis daarvan wél mocht worden ontbonden.

Bronnen:
http://bosadvocaten.nl/2016/03/02/huur-te-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100