Wordt je identiteitsbewijs tijdens de detentie vernieuwd?

Als je in de gevangenis zit bijvoorbeeld, wordt je identiteitskaart en paspoort dan vernieuwd tijdens de gevangenisstraf? Bijvoorbeeld als je 15 jaar heb gekregen en je ID kaart binnen 10 jaar verloopt. Anders zou je geen identiteitsbewijs meer kunnen aanvragen omdat je daarvoor bij de gemeente moet zijn ingeschreven staan. Hoe is dit geregeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van kracht. Alle burgers (inclusief de gedetineerde burger) moeten op basis van deze wet beschikken over een geldig identiteitsbewijs. Het is strafbaar om geen geldig identiteitsbewijs te hebben Ook een gedetineerde is verplicht een geldig identiteitsbewijs te bezitten. Het Gevangeniswezen screent iedere gedetineerde op aan- of afwezigheid van een geldig identiteitsbewijs. Wanneer bij de screening een gedetineerde niet over een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs) beschikt, onderneemt de casemanager samen met de gedetineerde (en eventuele andere partijen) actie om een geldig ID-bewijs te realiseren. Het is belangrijk dat de procesaanvraag van een nieuw identiteitsbewijs zo vroeg mogelijk tijdens de detentie wordt gestart. Gemeenten spannen zich in om de gedetineerde -voor het verlaten van de inrichting- een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Wanneer bij het verlaten van de penitentiaire inrichting géén geldig ID-bewijs voorhanden is, wordt dit en de reden daarvan via het Digitale Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) gemeld aan de gemeente. Met deze melding wordt ook een advies gegeven (op basis van ervaringen met de betrokkene en de al ondernomen acties) voor mogelijke vervolgactiviteiten waardoor de ex-gedetineerde burger alsnog op een later moment over een geldig ID-bewijs kan beschikken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben met elkaar afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Re-integratie van (ex-)gedetineerde Ik heb het belangrijkste uit bijgaande bron overgenomen. Toegevoegd na 22 minuten: De Penitentiaire Inrichting hoort er voor te zorgen dat géén gedetineerde de gevangenis zonder ID-bewijs verlaat. Daartoe zijn bij het Gevangeniswezen in elke Penitentiaire Inrichting Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD’ers) aangesteld. De MMD’ers dienen de ex-gedetineerde bij het verlaten van de gevangenis te ondersteunen bij zijn terugkeer in de maatschappij en nazorg te verlenen in samenwerking met de gemeente. Verlaat een ex-gedetineerde de gevangenis en heeft hij nog geen onderdak dan dient hij zich zo snel mogelijk in te laten schrijven als woningzoekende in de gemeente waar hij wenst te gaan wonen. Ook hier dient de gemeente in samenwerking met een MMD’er de ex-gedetineerde zo veel als mogelijk behulpzaam te zijn

Bronnen:
https://www.dji.nl/Onderwerpen/Volwassenen...
https://www.dji.nl/Onderwerpen/Volwassenen...