Kan je een vergoeding krijgen bij onterechte opsluiting door de politie?

Ik ken iemand van 16 die onterecht is opgeloten voor verhoor. Hij zit nu 3 dagen in de cel. Hij is door een slap bewijs uit huis meegenomen terwijl wij weten dat hij niks strafbaars gedaan heeft. Kunnen wij de politie hiervoor aanklagen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je zal eerst moeten wachten op de uitkomst van het politie en jusititie onderzoek. Als dat afgerond is en er blijkt idd niets aan de hand, dan is het nog maar de vraag of je er iets aan kan veranderen, want de officier en de politie(beperkt) heeft de bevoegdheid je meerdere dagen zonder bewijs op te sluiten. Pas als je echt veroordeeld wordt en onterecht in de cel komt en daar komt later bewijs voor, dan kun je via een rechtzaak een schadevergoeding krijgen. Voor nu zul je het onderzoek moete afwachten.

Alleen bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging. Uiteraard kun je zelf vinden dat een opsluiting onterecht was, maar dat is niet relevant. Er is geen schadevergoeding mogelijk voor de eerste 6 uur opsluiting op het politiebureau. "Wanneer u als verdachte ten onrechte in detentie hebt gezeten, hebt u recht op schadevergoeding indien de zaak later door het Openbaar Ministerie of de politie wordt geseponeerd. Ook bij een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging hebt u recht op schadevergoeding. Voor de berekening van de immateriele schadevergoeding wegens onterechte  wordt doorgaans aangesloten bij vaste bedragen per dag. Voor de berekening van de geleden immateriële schade wordt in beginsel een vergoedingsmaatstaf gehanteerd van € 105,- voor iedere dag, die de verzoeker in een politiecel of in beperkingen in het Huis van Bewaring heeft doorgebracht en een bedrag van € 80,- voor iedere dag die de verzoeker niet in beperkingen in het Huis van Bewaring heeft doorgebracht, met inbegrip van de dag van aanvang. Onder dag wordt verstaan een tijd van vier en twintig uren zoals genoemd in artikel 136 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit brengt mee dat de dag van invrijheidstelling niet wordt vergoed. Een dag die begint op basis van een vergoedingsmaatstaf van € 105,- maar die overgaat in een dag met een vergoedingsmaatstaf van € 80,- wordt aangemerkt als een dag tegen een vergoedingsmaatstaf van € 80,-. Eerste 6 uur ophouden voor verhoor Let er wel op dat de wet helaas geen mogelijkheid biedt voor schadevergoeding bij de eerste 6 uur dat u vast hebt moeten zitten op het politiebureau. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij niet mee, zodat u tot maximaal 15 uur kunt worden vastgehouden, zonder dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding wegens onterechte detentie. Eigenlijk werkt het zo dat u als gewezen verdachte pas recht hebt op schadevergoeding wegens onterechte vrijheidsbeneming vanaf het moment dat u een "bevel tot inverzekeringstelling" van de officier van justitie hebt gekregen."

De voorwaarden voor toekenning van een vergoeding aan wie onterecht in detentie verbleef tijdens een gerechtelijk vooronderzoek zijn: 1. De voorlopige hechtenis duurde langer dan 8 dagen. 2. De hechtenis niet te wijten is aan de persoonlijke gedraging van de aangehoudene. 3. De aangehoudene daarna een beschikking of arrest van buitenvervolgstelling krijgt. 4. De aangehoudene het bewijs levert dat er gegevens in feite of in rechte aanwezig zijn waaruit zijn onschuld blijkt. U kunt de politie niet aanklagen omdat u denkt dat de aanhouding onterecht is, u bent namelijk geen partij in deze procedure. Daarbij komt nog, dat hetgeen u denkt te weten niet de waarheid hoeft te zijn. U kunt zich wel opgeven als getuige en een verklaring afleggen op het bureau.

Bronnen:
http://schadevergoedingnavrijspraak.nl/hom...
http://theun50.plazilla.com/page/429505982...
https://www.ensie.nl/winish-ganesh/gerecht...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100